Planinarski klub „Ruj 1708“ obaveštava sve članove da izvrše uplatu članarine za 2015. Godinu na račun kluba. Iznos članarine je 400 dinara, a rok za uplatu je 1. Mart. Svi oni koji žele da postanu članovi ovog babušničkog planinarskog kluba dužni su da prilikom učlanjenja uplate članarinu u visini od 500 dinara. U cenu članarine je uračunata i cena planinarske knjižice.Upis novih članova kluba vrši se tokom cele godine.

18. februar 2015.