Na jučerašnjoj sednici, Opštinsko veće opštine Babušnica razmatralo je preporuke o racionalizaciji broja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i polaznu osnovu za prvu fazu smanjenja broja zaposlenih koje je utvrdio Savet za reformu javne uprave.

Na osnovu ovih dokumenata, i izveštaja koje su Opštinskom veću dostavili direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, javna preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava, kao i pravna lica nad kojima lokalna samouprava ima direktnu ili indirektnu kontrolu, Opštinsko veće opštine Babušnica usvojilo je izveštaj o racionalizaciji broja zaposlenih u lokalnoj administraciji opštine Babušnica, u kome se kaže da je broj zaposlenih u lokalnoj administraciji opštine Babušnica na koju se odnosi Zakon o maksimalnom broju zaposlenih u lokalnoj administraciji, manji od broja utvđenog ovim zakonom.

Smanjenje  broja zaposlenih i radno angažovanih lica u lokalnoj administraciji opštine Babušnica na način kako je to predviđeno polaznim osnovama za prvu fazu racionalizacije javne uprave, prouzrokovalo bi štetne posledice u pogledu funkcionisanja lokalne samouprave i dovelo u pitanje obavljanje poslova iz nadležnosti svih organa, organizacija, ustanova i javnih preduzeća u lokalnoj samoupravi, a posebno Opštinske uprave opštine Babušnica, stoji u Zaključku opštinskog veća.

Na kraju 2012. godine, Opština Babušnica izvršila je racionalizaciju i smanjila broj zaposlenih. Jedanaest zaposlenih bilo je obuhvaćeno socijalnim programom za rešavanje viška zaposlenih i uz isplatu otpremnine prestao im je radni odnos u organima i ustanovama. U toku 2013. godine zbog sticanja prava na starosnu penziju, prestao je radni odnos još jednom zaposlenom licu u Opštinskoj upravi, a da u međuvremenu nije primljeno ni jedno lice u stalni radni odnos.

U izveštaju se dalje navodi, da se istovremeno sa ovim smanjenjem broja zaposlenih odvijao proces prenošenja nadležnosti i mnogih poslova sa Republike na organe lokalne samouprave, čime su se višestruko povećale potrebe za novim zapošljavanjem i dodatnim radnim angažovanjem, a da je opština Babušnica poštovala: Zakon o maksimalnom broju zaposlenih u lokalnoj administraciji, i Zakon o budžetskom sistemu koji je uveo zabranu zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava, i ostala na nivou broja zaposlenih koji nije dovoljan i stučno kvalifikovan da uspešno obavi sve poslove iz njene nadležnosti.

Sve ovo dovelo je do situacije da jedno zaposleno lice radi veliki broj poslova iz različitih oblasti, koje su regulisane različitim zakonskim propisima, pa je veoma teško pratiti sve promene koje se dešavaju u određenim oblastima i reagovati na kvalitetan način.

Svi ovi problemi u funkcionisanju lokalne administracije, ukazuju na to da opština Babušnica nije u mogućnosti da izvrši bilo kakvu racionalizaciju broja zaposlenih do juna 2015. godine. Takođe, analizom starosne strukture zaposlenih, zaključeno je da ni jedan od zaposlenih u lokalnoj administraciji ne ispunjava uslove za korišćenje socijalnog programa koji bi se odnosio na tehnološki višak, isplatu otpremnina i ostvarivanje prava na penziju.

Opština Babušnica smatra da je Plan racionalizacije broja zaposlenih moguće doneti tek nakon donošenja novog Zakona o lokalnim službenicima i drugih zakona kojima će se regulisati potreba lokalnih samouprava za određenim brojem i profilom stručnih kadrova kako bi one nesmetano obavljale poslove iz svoje nadležnosti. Takođe je potrebno nedvosmisleno utvrditi koje strukture zaposlenih, u kojim organima, organizacijama, ustanovama i javnim preduzećima su obuhvaćene maksimalnim brojem zaposlenih, kako bi se na adekvatan način moglo odrediti koliki je optimalni broj zaposlenih potreban u lokalnoj samoupravi za obavljanje poslova iz nadležnosti, a da to ne naruši kvalitet i efikasnost u radu. Posebno treba voditi računa da male lokalne samouprave poput opštine Babušnica, obavljaju podjednako sve poslove iz nadležnosti lokalne samouprave kao i Grad Beograd ili drugi veliki gradovi i opštine, pa je potrebno posebno obratiti pažnju na osnaživanje malih lokalnih samouprava u smislu stvaranja stručnog kadra i kvalitetnih ljudskih resursa kako bi one bile osposobljene za nadležnosti i funkcije koje su im određene Ustavom i Zakonom, stoji  u ovom izveštaju. 

20. februar 2015.