Штампа

КОНКУРСИ И ОГЛАСИ


2017

КОНКУРС О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ПОДИЗАЊЕ НОВИХ ИЛИ ОБНАВЉАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЗАСАДА ВОЋАКА (НАБАВКА САДНИЦА ВОЋАКА)(24.04.2017. године)

КОНКУРС О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРЕ „УСПОСТАВЉАЊЕ И ЈАЧАЊЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ“ (24.04.2017. године)
- Образац програма
- Гангтограм активности
- Образац финансијског буџета
- Образац наративног буџета

КОНКУРС О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗГРАДЊА СТАКЛЕНИКА И НАБАВКА ОПРЕМЕ И/ИЛИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ И ПРОИЗВОДЊУ ЈАГОДАСТОГ ВОЋА, КАО И РАСАДНИЧКУ ПРОИЗВОДЊУ И ЦВЕЋАРСТВО У ЗАШТИЋЕНОМ И ПОЛУЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ (НАБАВКА КОНСТРУКЦИЈА И ПОКРИВНИХ ФОЛИЈА ЗА ПЛАСТЕНИКЕ СА СИСТЕМОМ НАВОДЊАВАЊА КАП ПО КАП) (24.04.2017. године)

КОНКУРС О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ НАБАВКА КВАЛИТЕТНИХ ГОВЕДА, ОВАЦА, КОЗА И СВИЊА ТОВНИХ РАСА (НАБАВКА ПРИПЛОДНИХ УМАТИЧЕНИХ ЖЕНСКИХ ЈАГЊАДИ)
(24.04.2017. године)

Јавни увид нацрта Првих измена и допуна Плана генералне регулације Бабушнице
(24.03.2017. године)
- Нацрт Првих измена и допуна

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања до краја 2017. године (15.03.2017.године)
- Наративни и финансијски извештај (word)
- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања (word)
- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања (pdf)
- Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса из области социјалне заштите на територији општине Бабушница
(08.03.2017. године)
- Конкурсна документација

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2017. години
(23.01.2017. година)
- Образац предлога програма за учешће на јавном конкурсу
- Образац финансијског буџета

 2016

Јавни позив за доделу Светосавске награде (21.12.2016. године)

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта

- МХЕ Љуберађа -  урбанистички пројекат (09.12.2016. године)

Измена и допуна конкурса за реализацију измене и допуне програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница у 2016. години
(09.12.2016. године)

Интерни конкурс за попуњавање радних места у општинској управи општине Бабушница
(09.12.2016. године)

Јавни позив за реализацију програма стручна пракса у 2016. години
(08.12.2016. године)
Захтев за учешће у програму стручна пракса

Јавни конкурс за додтано финансирање већ одобрених програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2016. години (07.12.2016. године)

Јавни увид плана детаљне регулације пословно производног комплекса 4-1
(03.11.2016. године)
- Нацрт плана

Јавни увид плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода Бабушница (03.11.2016. године)
- Нацрт плана

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за пружање услуга помоћ у кући за стара и изнемогла лица у општини Бабушница
(11.10.2016.године)
- Конкурсна документација

Конкурс-за финансирање и суфинансирање програма/пројеката удружења и организација цивилног друштва која су од јавног интереса за општину Бабушница у облaсти одрживог развоја у домену пољопривреде (развој пчеларства)
(20.09.2016. године)
- Конкурсна документација

Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања општине Бабушница за 2016. годину
(07.09.2016. године)
- Обавештење (23.09.2016. године)
- Решење о расподели средстава (23.09.2016. године)
-Предлог о додели средстава (23.09.2016. године)

Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Бабушница за 2016. годину
  (01.09.2016. године)

- Обавештење о Инфо дану о јавном конкурсу
- Конкурсна документација


Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују назапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом у 2016. години
(30.08.2016. године)
- Пријава за јавне радове


Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања до краја 2016. године 
(12.08.2016. године)
- измена
Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања до краја 2016. године  (11.08.2016. године)
- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања
- Буџет пројекта


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ(04.08.2016. ГОДИНА) ВАЖИ ДО 31.10.2016. ГОДИНЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ (04.08.2016. ГОДИНА) ВАЖИ ДО 31.10.2016. ГОДИНЕ

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бабушница

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање додатних програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2016. години (29.06.2016. године)
- Конкурс
- Конкурсна документација

 
Рани јавни увид излаже Плана детаљне регулације ,,Постројења за пречишћавање отпадних вода Бабушница“ (14.06.2016)
- Материјал за План детаљне регулације ,,Постројења за пречишћавање отпадних вода Бабушница“


Рани јавни увид Плана детаљне регулације "Пословно производног комплекса 4-1" (14.06.2016)
- Материјал за План детаљне регулације ,,Пословно производног комплекса 4-1“ Конкурс за реализацију мере подршке развоју овчарства - подршка набавци уматичених приплодних јагњади у оквиру програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница у 2016. години

Рани јавни увид првих измена и допуна Плана генералне регулације
- Материјал за прве измене и допуне Плана генералне регулације БабушницаКонкурс за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница у 2016. години

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање нових публикација завичајних стваралаца у области белетристике (проза, поезија, драма), фолклористике, хронике села и историографије

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2016. години (датум објаве 21.01.2016. године)
Конкурс
Конкурсна документација2015

РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа ,,Комуналац'' Бабушница

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ СПОЉНИХ САРАДНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ДО КРАЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА "ПОБОЉШАЊЕ РАДА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ"

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015. ГОДИНИ,23.06.2015.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ БАБУШНИЦА

Конкурс за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница у 2015. години. (15.05.2015. године)

Решење о именовању Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања.

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса из области социјалне заштите на територији општине Бабушница
Конкурс
Конкурсна документација

Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката из области развоја културе и подстицаја културног и уметничког стваралаштва на територији општине Бабушница у 2015. години
Конкурс
Конкурсна документација

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања (14.03.2015. године)
- Јавни позив
- Конкурсна документација

Јавни позив за доделу 30 монтажних кућа у овкиру другог потпројекта Регионалног стамбеног програма Републике Србије - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 29.01.2015.
Јавни позив
Образац пријаве
Изјава

Оглас о продаји возила путем усменог јавног надметања (25.06.2014. године)

Оглас о продаји возила путем усменог јавног надметања (31.05.2014. године)

Конкурс за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница у 2014. години

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана и неформалне групе средствима из буџета општине Бабушнице
Јавни позив
Конкурсна документација

РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа ,,Комуналац'' Бабушница

РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ БАБУШНИЦА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА У БАБУШНИЦИ

 

за финансирање и суфинансирање програма/пројеката удружења и организација цивилног друштва која су од јавног интереса за општину Бабушница у облaсти одрживог развоја у домену пољопривреде (развој пчеларства)

2011 Конкурси и огласи.
Joomla 1.7 Templates