www.babusnica.rs

Jавна набавка мале вредности услуга – услуга дезинскеције за 2019. годину

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА – ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-53/2019-4

услуга дезинскеције за 2019. годину

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
21.04.2019. године

Jавна набавка мале вредности услуга - услуга надзора над извођењем радова на адаптацији и санацији магистралног водовода Љуберађа – Велико Боњинце ( фаза 1 и 2 )

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА – ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-52/2019-4

услуга надзора над извођењем радова на адаптацији и санацији
магистралног водовода Љуберађа – Велико Боњинце ( фаза 1 и 2 )

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
15. април 2019. године

Јавна презентација и јавна расправа поводом Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње индустријског комплекса – електрана на биомасу

ОПШТИНА БАБУШНИЦА – ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Одељење за привреду и финансије

-Одсек за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине-

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

„BO BIOPLIN 01 DOO“, Сегедински пут 86, 24000 Суботица, пиб: 108893152 је поднео Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње индустријског комплекса – електрана на биомасу, производног капацитета 6,5 MWh електричне енергије и до 2 MWh топлотне енергије за сопствено коришћење у даљем технолошком процесу, на катастарској парцели број 2677 К.О. Велико Боњинце, општина Бабушница.

Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009), овај орган ће обезбедити јавни увид у предметну студију о процени утицаја на животну средину у згради општине, у улици Ратка Павловића бр. 1, радним данима од 10-14 часова, у року од 20 дана од дана обавештавања (канцеларија број 43).

          ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о предметној студији о процени утицаја биће одржана у просторијама Скупштине општине Бабушница (сала 3), у улици Ратка Павловића бр. 1, дана 10.05.2019. године, у 12:00 часова.

          У јавној презентацији и јавној расправи о предметној студији утицаја на животну средину, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009), учествоваће носилац пројекта.
11.април 2019. године

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ НАЦРТА ОДЛУКЕ O САХРАЊИВАЊУ, ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Општинска управа општине Бабушница у складу са чланом 111. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница", број 4/2019) објављује да је отпочела припрему за израду нацрта Одлуке о сахрањивању, гробљима и погребној делатности на територији општине Бабушница.
Нацртом одлуке прописују се услови и начин обављања погребне делатности, управљања гробљима и сахрањивање.
Позивају се заинтересовани грађани, пословна удружења, привредни субјекти, као и друга заинтересована лица да предлоге сугестије и примедбе, за време израде нацрта одлуке достављају на адресу Општинска управа општине Бабушнице, Одељење за привреду и финасије, Одсек за урбанизам, стамбено комуналне, имовинске и инспекцијске послове, Ратка Павловића бр.1, непосредно на писарници Општинске управе или електронским путем на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
11. април. 2019. године

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ МАГИСТРАЛНОГ ВОДОВОДА ЉУБЕРАЂА- ВЕЛИКО БОЊИНЦЕ ( 1. И 2. ФАЗА)

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :


ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА
 
упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке
број 404-48/2019-4

Набавка радова – Радови на адаптацији и санацији магистралног водовода
Љуберађа – Велико Боњинце ( фаза 1 и 2 )

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
08. април 2019. године

 

Јавне консултације за План управљања заштитом животне средине за пројекат појачаног одржавања државног пута IБ реда бр. 39 деоница БАБУШНИЦА-СВОЂЕ

Сагласно оперативној политици Светске Банке (ОП 4.01) Јавно предузеће „Путеви Србије" позива на


ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

јавност, органе и организације заинтересоване за
ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
за пројекат појачаног одржавања државног пута IБ реда бр. 39
деоница:
БАБУШНИЦА - СВОЂЕ


Текст целог јавног огласа и План управљања заштитом животне средине можете преузети овде.

26.03.2019. године