www.babusnica.rs

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама   ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК

упућује позив за подношење  понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-72/2018-1

Набавка услуге директних тв преноса седница СО Бабушница

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
07. август 2018. године

ПОШТОВАНИ ГРАЂАНИ

            Завршава се још једна фискална година када се своде рачуни, анализира шта је у овој години реализовано и које планове и програме треба одредити као приоритетне за реализацију у наредној 2019. години.

            По буџетском календару, увелико смо отпочели са активностима на изради новог буџета општине Бабушница. Поступак припреме за израду и доношење Одлуке о буџету одвија се у складу Фискалном стратегијом и Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти Владе Републике Србије, у којима су садржане основне економске претпоставке и смернице за израду буџета...

            Текст целокупног писма можете преузеети овде.

01.08.2018. године

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА- ОПШТИНСКА УПРАВА
упућује позив за подношење  понуда у поступку јавне набавке
број 404-68/2018-4

Набавка добара – набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Бабушница.
Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
30. јул 2018. године

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК
упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке
број 404-63/2018-1

Јавна набавка радова у отвореном поступку набавка радова на реконструкцији крова Дома културе у Бабушници .
Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
27. јул 2018. године

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама         ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-43/2018-1
Утовартранспортразастирањеи ваљање стругане лодане) асфалтнемасе

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
23. јул 2018. године

На основу Одлуке Скупштине општине Бабушница, број: 320-24/2018-2 од 29.05.2018. године и Правилника о условима и начину остваривања права на мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница за 2018. годину, који је донело Општинско веће општине Бабушница, број: 320-34/2018-3 од 17.07.2018. године, Општинско веће општине Бабушница расписује

КОНКУРС О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА И ИНВЕСТИЦИЈА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

Текст конкурса можете преузети овде.
18. јул 2018. године