Jавна набавка добара мале вредности - набавка горива за потребе службених возила наручиоца Општина Бабушница – Председник

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК

упућује позив за подношење понуда у поновном поступку
јавне набавке мале вредности
број 404-139/2019-1

набавка горива за потребе службених возила наручиоца Општина Бабушница - Председник

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.

05. септембар 2019. године

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

број 404-92/2018-4

набавка лож уља за загревање просторија зграде општине Бабушнице

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
5. октобар 2018. године

Jавна набавка мале вредности : набавка опреме за електронско вођење седница Скупштине општине Бабушница

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-201/2019-4

набавка опреме за електронско вођење седница
Скупштине општине Бабушница

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
31. децембар године

Jавна набавка мале вредности : набавка гасног уља екстра лаког евро ЕЛ за загревање просторија зграде општине Бабушница

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-148/2019-4

набавка лож уља за загревање просторија зграде општине Бабушнице

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.

27.09.2019. године

Jавна набавка мале вредности добара - набавка горива за потребе општинске управе општине Бабушница

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12, 14/15 И 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-145/2019-4

набавка горива за потребе службених возила органа Општинске управе општине Бабушница

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.

23. септембра 2019. године