Конкурс за доделу средстава за финансирање пројеката за пружање услуга помоћ у кући за стара лица у општини Бабушница

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-други закон и 101/2016-други закон), члана 63. Статута општине Бабушница (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 3/08, 5/08-исправка, 5/13 и 13/13), Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'' број 51/2009 и 99/2011-други закон), Правилника о средствима за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења (број 110-7/2018-3) и Одлуке о буџету општине Бабушница за 2018. годину (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 17/2017 и 5/2018) Општинско веће општине Бабушница расписује

К О Н К У Р С за доделу средстава за финансирање пројеката за пружање услуга помоћ у кући за стара лица у општини Бабушница

Средства намењена за финансирање пројеката по овом конкурсу у износу до 3.629.000,00 динара обезбеђена су у буџету општине Бабушница и из средстава наменских трансфера у социјалној заштити за 2018. годину.
Конкурс и конкурсну документацију можете преузети овде.
07.05.2018. године