План развоја општине Бабушница 2021-2028.

 

- Одлука о приступању изради Плана развоја општине Бабушница за период од 2021. до 2028. године
- Решење о формирању тематских Радних група за израду Плана развоја општине Бабушница
Решење о формирање Координационог тима за израду Плана развоја општине Бабушница