ПЛАНОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ

2023

Друга измена Плана јавних набавки за 2023. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа
Прва измена Плана јавних набавки за 2023. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа
План јавних набавки за 2023. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа

2022


Шеста измена Плана јавних набавки за 2022. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа
Пета измена Плана јавних набавки за 2022. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа
Четврта измена Плана јавних набавки за 2022. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа
Трећа измена Плана јавних набавки за 2022. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа
Друга измена Плана јавних набавки за 2022. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа
Прва измена Плана јавних набавки за 2022. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа
План јавних набавки за 2022. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа

2021

Пета измена Плана јавних набавки за 2021. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа
Четврта измена Плана јавних набавки за 2021. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа

Трећа измена Плана јавних набавки за 2021. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа
Друга измена Плана јавних набавки за 2021. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа
Прва измена Плана јавних набавки за 2021. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа
План јавних набавки за 2021. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа


2020

Четврта измена Плана јавних набавки за 2020. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа
Трећа измена Плана јавних набавки за 2020. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа

Друга измена Плана јавних набавки за 2020. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа
Прва измена Плана јавних набавки за 2020. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа

План јавних набавки за 2020. годину наручиоца општина Бабушница- Општинска управа
План јавних набавки за 2020. годину -Туристичка организација општине Бабушница

2019

Седма измена Плана јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа
Шеста измена Плана јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа

Прва измена Плана јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница - Скупштина општине

Пета измена Плана јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа

План јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница - Председник

Четврта измена Плана јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа

Трећа измена Плана јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа

План јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница- Општинска управа
- измена због техничке грешке 3
План јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница- Општинска управа - измена због техничке грешке 2
Друга измена Плана јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа

План јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница- Општинска управа
- измена због техничке грешке 1
Прва измена Плана јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа

План јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница- Општинска управа
План јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница - Скупштина општине за 2019. годину
Одлука о усвајању Плана јавних набавки наручиоца општина Бабушница - Општинска управа за 2019. годину
План јавних набавки 2019. годину -Туристичка организација општине Бабушница

2018

- Трећа измена Плана јавних набавки за 2019. годину - Председник општине Бабушница
- Друга измена Плана јавних набавки за 2018. годину - Председник општине Бабушница
- Прва измена Плана јавних набавки за 2018. годину - Председник општине Бабушница

- План јавних набавки за 2018. годину - Председник општине Бабушница

- План јавних набавки за 2018. годину - Општинска управа општине Бабушница


2017

- Друга измена Плана јавних набавки за 2017. годину - Председник општине Бабушница
- Друга измена Плана јавних набавки за 2017. годину - Општинска управа општине Бабушница
- Прва измена Плана јавних набавки за 2017. годину - Општинска управа општине Бабушница
- План јавних набавки за 2017. годину - Председник општине Бабушница
- План јавних набавки за 2017. годину - Општинска управа општине Бабушница