ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ

 

2021

Анекс I Уговорa о извођењу радова на санацији штете настале услед обилних падавина у 2021. години на путевима у општини Бабушница
Уговор о извођењу радова на санацији штете настале услед обилних падавина у 2021. години на путевима у општини Бабушница
Уговор о поверавању Јавном комуналном предузећу "Комуналац" Бабушница-обављања комуналне делатности- обезбеђење јавног осветљења на територији општине Бабушница за 2021. годину
Одржавање чистоће и зеленила на јавним површинама у Бабушници за период 01.01.2021-31.12.2021.


2020

Инвестиционо одржавање водоводне мреже на територији општине Бабушница у складу са Решењем општинског већа општине Бабушница о давању сагласности на Програм инвестиционог одржавања водоводне мреже на територији општине Бабушница бр. 352-19/2020-3 од 09.09.2020. године
Први анекс Уговора о извођењу радова на реализацији Програма одржавања јавних путева (општински путеви и улице) за 2020. годину
Уговор о извођењу радова на реализацији Програма одржавања јавних путева
(општински путеви и улице) за 2020. годину
Уговор о субвенцији из инструмената за претприступну помоћ II Br. RD 02-29-188/04.11.2020.

2017

Обавештење о закљученом уговору (за јавну набавку 404-94/2017-1)
Обавештење о закљученом уговору (за јавну набавку 404-90/2017-4)
Одлука о додели уговора
(за јавну набавку 404-102/2017-4)
Одлука о додели уговора
(за јавну набавку 404-94/2017-1)
Одлука о измени уговора
(за јавну набавку 404-59/2016-1)
Одлука о додели уговора
(за јавну набавку 404-90/2017-4)
Одлука о другој измени уговора (за јавну набавку 404-63/2016-1)
Одлука о другој измени уговора (за јавну набавку 404-62/2016-1)
Обавештење о закљученом уговору
(за јавну набавку 404-66/2017-4)
Обавештење о закљученом уговору (за јавну набавку 404-64/2017-4)
Одлука о додели уговора (за јавну набавку 3/2017 - Туристичка организација)
Одлука о додели уговора (за јавну набавку 2/2017  - Туристичка организација)
Одлука о другој измени уговора (за јавну набавку број 404-79/2016-1)
Одлука о додели уговора
(за јавну набавку број 404-66/2017-4)
Одлука о додели уговора
( за јавну набавку број 404-64/2017-4)
Одлука о другој измени уговора
(за јавну набавку број 404-57/2016-1)
Одлука о додели уговора
(за јавну набавку број 404-61/2017-4)
Обавештење о закљученом уговору
(за јавну набавку број 404-68/2017-4)
Обавештење о закљученом уговору (за јавну набавку број 404-42/2017-4)
Одлука о измени уговора број 404-87/2016-1

Одлука о додели уговора
(за јавну набавку 404-51/2017-4)
Одлука о додели уговора
(за јавну набавку 404-42/2017-4)
Обавештење о закљученом уговору (за јавну набавку 404-26/2017-4)
Одлука о измени уговора
(за јавну набавку 404-74/2016-1)
Одлука о измени уговора
( за јавну набавку 404-57/2016-1)
Одлука о додели уговора
(за јавну набавку 404-26/2017-4)
Одлука о додели уговора (за јавну набавку 404-36/3017-1)
Одлука о измени уговора
(за јавну набавку 404-48/2016-1)
Обавештење о закљученим уговорима
(за јавну набавку 404-21/2017-1)
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку
(404-63/2016-1)
Обавештење о закљученом уговору (за јавну набавку 404-62/2016-1)
Одлука о додели уговора
(за јавну набавку 404-21/2017-1)
Обавештење о закљученом уговру
(за јавну набавку број 404-74/2016-1)
Обавештење о закљученом уговору (за јавну набавку број 404-68/2016-1)
Обавештење о закљученом уговору
(за јавну набавку број 404-83/2016-1)
Одлука о додели уговора
( за јавну набавку 404-74/2016-1)
Одлука о додели уговора
(за јавну набавку 404-68/2016-1)

Обавештење о закљученом уговору
( за јавну набавку 404-59/2016-1)
Одлука о додели уговора (за јавну набавку 404-83/2016-1)
Одлука о додели уговора (за јавну набавку 404-63/2016-1)


2016


Обавештење о закључаном уговору (јавна набавка број 404-81/2016-1)
Обавештење о закљученом уговору
(јавна набавка број 404-79/2016-1)
Одлука о додели уговора
(404-62-2016-1)
Одлука о додели уговора
(404-81/2016-1)
Одлука о додели уговора
(404-79/2016-1)
Одлука о додели уговора
( 404-59/2016-1)
Туристичка организација општине Бабушница - Одлука о додели уговора
(69/2016)
Одлука о додели уговора
(404-57/2016-1)
ЈКП Комуналац Бабушница - Одлука о додели уговора
(1453/2016)
Обавештење о закљученом уговору
(404-49/2016-1)
Одлука о додели уговора
(404-49-6/2016-1)
Одлука о додели уговора (404-48/2016-1)
Обавештење о закљученом уговору (404-44/2016-1)
Одлука о додели уговора
(404-40/2016-1)
Одлука о додели уговора
(404-38/2016-1)
Одлука о додели уговора
(404-29/2016-4)
Одлука о додели уговора (404-25/2016-1)
Одлука о закљученом уговору (404-22/2016-1)
Одлука о додели уговора
(404-18/201
6-4)
Одлука о додели уговора (404-10/2016-1)
Обавештење о закљученом уговору (404-12/2016-1)
Одлука о додели уговора
(404-11/2016-1)
Одлука о додели уговора
(
404-9/2016-1)


2015

Одлука о додели (404-10/2016-1)
Обавештење о закљученом уговору (404-90/2015-1)-Информација за уговарача осигурања
Одлука о додели уговора
(404-78/2015-1)
Обавештење о закљученом уговору
(404-70/2015-4)
Обавештење о закљученом уговору
(404-66/2015-1)
Одлука о додели уговора
(404-62/2015-4)
Одлука о додели уговора
(404-61/2015-1)
Обавештење о закљученом уговору
(404-64/2015-4)
Одлука о додели уговора (404-55/2015-1)
Одлука о додели уговора
(404-56/2015-4)
Обавештење о закљученом уговору
(404-7/2015-4)


2014

Обавештење о закљученом уговору (404-72/2014-1)
Обавештење о закљученом уговору (404-57/2014-4)
Обавештење о закљученом уговору (404-13/2014-1)
Обавештење о закљученом уговору (404-29/2014-4)
Обавештење о закљученом уговору (404-26/2014-1)
Обавештење о закљученом уговору (404-24/2014-4)