Наручивање докумената

Наручивање путем интернета извода из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих и уверења из књиге држављана


-Тражену документацију, шаљемо искључиво на територији Републике Србије, само за особе које су уписане у матичну књигу рођених, венчаних, умрлих и књигу држављана у општини Бабушница.
-Подаци за лице се попуњавају из личне карте.
-У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном.
-За више информација можете се обратити на телефон матичне службе 010/383 025 локал 1033или е-маилом на: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..
-Изводи и уверења се шаљу по правилу Post Express-om - данас за сутра. Све таксе се плаћају приликом преузимања докумената.

-Име и презиме на уплатницама мора да се слаже са подацима у захтеву.
-Цене извода су следеће:

Изводи из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих)
Републичка административна такса:420 дин.

Приходи општинске управе Бабушница:160 дин


Уверење о држављанству

Републичка административна такса:740 дин.
Приходи општинског органа управе:110 дин


Републичка административна такса се не плаћа за следеће намене:

 1. списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности;
 2. списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода, као и за рефакцију, односно за рефундацију јавних прихода;
 3. списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним евиденцијама;
 4. пријаве за упис у матичне књиге;
 5. пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за утврђивање смањења катастарског прихода због елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја, као и списе и радње за остваривање законом прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода;
 6. списе и радње за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, односно права у складу са прописима којима се уређује финансијска подршка породици са децом;
 7. списе и радње у вези са предшколским и школским васпитањем и образовањем, образовањем студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом;
 8. списе и радње, као и прилоге који се морају поднети уз захтев, у вези са регулисањем војне обавезе;
 9. списе и радње у поступку за сахрањивање;
 10. поднеске упућене органима за представке и притужбе;
 11. списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу;
 12. поднеске јавном тужилаштву;
 13. списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе уређено међународним уговором;
 14. молбе за помиловање и одлуке по тим молбама;
 15. списе и радње у поступку за састављање, односно исправљање бирачких спискова, као и спискова за кандидовање;