Огласна табла

ОГЛАСНА ТАБЛА

- Решење о постављању привременог заступника у предмету еспропријације, односно административног преноса непокретноси, ради изградње улица Манастирске и Михајла Пупина у Бабушници (28.07.2021.)

- Обавештење о изради Плана енергетске ефикасности општине Бабушница за период 2021-2023 године (05.07.2021.)

Решење о постављењу привременог заступника у предмету експропријације земљишта у циљу изградње постројења за пречишћавање отпадних вода са приступном саобраћајницом и мостом (11.06.2021.)


- Јавни позив за учешће у изради нацрта Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Бабушница (04.06.2021.)

- Јавни позив за учешће у изради нацрта одлуке о управљању пијацама на територији општине Бабушница (01.06.2021)

- Обавештење за јавност да је отпочео рад на изради одлуке о висини накнаде за рад председнику и члановима управног одбора у установама културе на територији општине Бабушница (28.05.2021.)

- Јавни позив за учешће у изради нацрта одлуке о управљању пијацама на територији општине Бабушница (27.05.2021)

- Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп пословног простора укупне површине 207,14 м2 на платоу "Купалишног комплекса" У Бабушници, улица Стевана Синђелића бб, за купалишну сезону 2021 (21.05.2021.)
- Јавни оглас за вршење увида у бирачки списак (17.05.2021.)
- Јавни позив за учешће у изради Нацрта одлуке o обављању послова зоохигијене на територији општине Бабушница (27.04.2021.)
- Обавештење о јавној презентацији нацрта Других измена и допуна ПГР-а Бабушница (22.04.2021.)
- Решење о додели новчаних средстава Клубу риболоваца „Млади Рибар“ (06.04.2021.)
- Решење о додели новчаних средстава Кошаркашком клубу „Бабушница “ (06.04.2021.)
- Решење о додели новчаних средстава Клубу малог фудбала „Бабушница 2011“ (06.04.2021.)
- Решење о додели новчаних средстава Фудбалском клубу „Лужница“ (06.04.2021.)
- Решење о додели новчаних средстава Тениском клубу „Бабушница“ (06.04.2021.)
- Решење о додели новчаних средстава Карате клубу „Тигар“ (06.04.2021.)
- Решење о додели новчаних средстава Планинарском клубу „Руј 1706“ (06.04.2021.)
- Решење о додели новчаних средстава Шаховском клубу „Лужница“ (06.04.2021.)
- Решење о додели новчаних средстава Стонотениском клубу „Лужница“ (06.04.2021.)
- Решење о додели новчаних средстава Омладинском фудбалском клубу „Бабушница“ (06.04.2021.)
- Решење о додели новчаних средстава Савезу спортова општине Бабушница (06.04.2021.)
- Јавни увид у  нацрт Других измена и допуна Плана генералне регулације Бабушнице и Извештај о стратешкој процени утицаја Других измена и допуна Плана генералне регулације Бабушнице на животну средину (07.04.2021)
-
Нацрт Других измена и допуна Плана генералне регулације Бабушнице (07.04.2021.)
Извештај о стратешкој процени утицаја Других измена и допуна Плана генералне регулације Бабушнице на животну средину (07.04.2021.)
- Обавештење - Комисија за спровођење Јавног конкурса за доделу средстава из буџета општине Бабушница за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање/суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса које реализују удружења за 2021. годину ( 06.04.2021.)
- Јавни увид у Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину (05.04.2021.)

- Јавна расправа поводом нацрта Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Бабушница (15.11.2019.)
- Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Бабушница (15.11.2019.)
- Јавна расправа поводом нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Бабушница (15.11.2019.)
- Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Бабушница (15.11.2019.)
- Јавна расправа поводом нацрта Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Бабушница (15.11.2019.)
- Нацрт Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Бабушница (15.11.2019.)
- Јавна расправа поводом нацрта предлога Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (14.11.2019.)
- Нацрт одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (14.11.2019.)
Јавни позив за учешће у изради нацрта Одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта (06.11.2019. године)
- Јавна расправа поводом нацрта Одлуке о буџету општине Бабушница за 2020. годину (15.10.2019. године)
- Обавештење о припреми нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина (22.08.2019.)
Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградња индустријског комплекса - електрана на биомасу (14.06.2019.)
- Јавни позив за учешће у изради нацрта Одлуке о изради првих измена и допуна Просторног плана општине Бабушница (27.05.2019)
- Јавни позив за доделу новчане помоћи ученицима и студентима са територије општине Бабушница (27.05.2019.)
- Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за локацију к.п. бр. 1082 КО Извор (објављено 09.05.2019. године)
- Урбанистички пројекат за локацију к.п. бр. 1082 КО Извор
- Јавни позив за учешће у изради нацрта Одлуке о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда
(објављено 08.05.2019. године)
- Јавна презентација и јавна расправа поводом Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње индустријског комплекса – електрана на биомасу
(11.04.2019. године)
Јавни позив за учешће у изради нацрта Одлуке о сахрањивању, гробљима и погребној делатности на територији општине Бабушница
(11.04.2019. године)
- Јавне консултације за План управљања заштитом животне средине за пројекат појачаног одржавања државног пута IБ реда бр. 39 деоница БАБУШНИЦА-СВОЂЕ 
- План управљања животном средином за Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу Бабушница-Свође српски енглески (23.03.2019. године)
Измена Прелиминарне листе изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Бабушница за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2019. годину (22.03.2019. године)
Решење 465-9/2018-02 (објављено 07.02.2019. године)