Обједињена процедура

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

Преглед најчешћих грешака подносилаца захтева у обједињеној процедури
Корисничко упутство и презентација за администраторе организација
Упутство за плаћање такси
Тарифа локалне административне таксе и висине накнаде коју својом делатношћу остварује Општинска управа општине Бабушница у области урбанизма и грађевинарства

Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу
Изјава о завршетку израде темеља
Ценовник пружања услуга и висина накнада ЈКП Комуналац Бабушница

Ценовник пружања услуга и висина накнада Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" доо Ниш
Ценовник пружања услуга и висина накнада РГЗ Служба за катастар непокретности Бабушница
Упутства за коришћење портала за електронско подношење захтева за грађење


РЕГИСТАР ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА
Регистар обједињених процедура 2020 
Регистар обједињених процедура 2019 

АРХИВА