Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавке изузете од примене Закона о јавним набавкама
Закључени уговори

Планови јавних набавки
Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у органима општине Бабушница
Правилник о ближем уређивању планирања јавних набавки, спровођења поступака јавних набавки и праћење извршења уговра о набавкама
(Туристичка организација)
Правилник о ближем уређивању спровођења поступака набавки на које се закон не примењује (Туристичка организација)
Правилник о ближем уређивању планирања јавних набавки, спровођења поступака јавних набавки и праћење извршења уговра о набавкама (Народна библиотека Бабушница)
Правилник о ближем уређивању спровођења поступака набавки на које се закон не примењује (Народна библиотека Бабушница)


2024

Набавка електричне енергије (набавка број 405-58/2024-4)
- Јавни позив (01.05.2024.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка услуге социјалне заштите „Помоћ у кући” за стара и изнемогла лица на територији општине Бабушница (набавка број 405-56/2024-4)
- Обавештење за друштвене и друге посебне услуге (28.04.2024.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка радова на проширењу бине летње позорнице комплекса парка у центарлном делу Бабушнице (набавка број 405-33/2024-4)
- Јавни позив (11.04.2024.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ за потребе загревања зграде општине Бабушница (набавка број 405-30/2024-4)
- Исправка-Обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива (23.03.2024.)
- Јавни позив (19.03.2024.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка услуге израде Урбанистичких пројекта за потребе архитектонско – урбанистичког обликовања површина јавне намене линијских инфраструктурних објеката јавне намене - цевовода и објеката водоснабдевања насеља Ракита, Звонце и Звоначка бања (набавка број 405-144/2023-4)
- Јавни позив (01.01.2024.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

2023


Набавка услуге израде Пројекта техничког регулисања саобраћаја на јавним путевима и осталим јавним саобраћајним површинама на територији општине Бабушница (набавка број 405-143/2023-4)
- Јавни позив (31.12.2023.)
- Јавна набавка на Порталу јвних набавки

Израда Трећих измена и допуна Плана генералне регулације Бабушнице (набавка број 405-90/2023-4)
- Јавни позив (30.12.2023.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка услуге одржаања информационог система ЛПА (набавка број 405-139/2023-4)
Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива (27.12.2023.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка гасног уља ЕЛ екстар лако за потребе наручиоца (набавка број 405-92/2023-4)
- Јавни позив (09.10.2023.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка услуге социјалне заштите " Лични пратилац детета" за територију општине Бабушница (набавка број 405-83/2023-4)
- Обавештење за друштвене и друге посебне услуге (18.09.2023.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка услуге "помоћ у кући" за потребе реализације пројекта "Заједно против ковида 19" (набавка број 405-62/2023-4)
- Обавештење за друштвене и друге посебне услуге (21.08.2023.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка радова на уређењу саобраћаја и саобраћајне сигнализације у зони школа на тертиорији општине Бабушница у циљу унапређења безбедности саобраћаја у зони школа (набавка број 405-58/2023-4)
- Јавни позив (10.08.2023.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Поновни поступак набавке услуге социјалне заштите за потребе реализације пројекта "Заједно против ковида 19" (набавка број 405-19/2023-4)
- Обавештење за друштвене и друге посебне услуге (14.06.2023.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка рачунарске опреме за потребе реализације пројекта успостављања јединственог управног места у згради општине Бабушница (набавка број 404-50/2023-4)
- Исправка-Обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива (30.04.2023.)
- Јавни позив (26.04.2023.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Изградња трим стазе на излетишту Шанац у Бабушници (набавка број 404-55/2023-4)
- Јавни позив (24.04.2023.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка услуге социјалне заштите " Помоћ у кући" за територију општине Бабушница (набавка број 404-51/2023-4)
Обавештење за друштвене и друге посебне услуге (15.04.2023.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка електричне енергије (набавка број 404-43/2023-4)
- Јавни позив (08.04.2023.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка услуге социјалне заштите за потребе реализације пројекта "Заједно против ковида 19" (набавка број 404-37/2023-4)
Обавештење за друштвене и друге посебне услуге (18.03.2023.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

2022


Набавка опреме и намештаја у циљу реализације пројекта " Унапређење друштвене инфраструктуре и социјалне кохезије ПУ "Дечја Радост" у Бабушници" (набавка број 404-291/2022-4)
- Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама (07.01.2023)
- Јавни позив (01.01.2023)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка услуге израде Урбанистичких пројеката са Идејним решењима и Пројектима препарцелације са Елаборатима геодетских радова за проширење сеоских гробља у селима Горчинце, Љуберађа, Стол, Радошевац и Горње Крњино (набавка број 404-290/2022-4)
- Јавни позив (25.12.2022)
- Јавни набавка на Порталу јавних набавки

Поновни поступак набавке услуге прибављања и постављања адресних табли и таблица на територији општине Бабушница (набавка број 404-268/2022-4)
- Јавни позив (26.11.2022.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Поновни поступак набавке услуге прибављања и постављања адресних табли и таблица на територији општине Бабушница (набавка број 404-252/2022-4)
- Јавни позив (11.11.2022.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка услуге прибављања и постављања адресних табли и таблица на територији општине Бабушница (набавка број 404-189/2022-4)
- Јавни позив (16.10.2022.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка услуге израде пројектно техничке документације за санацију и адаптацију школског објекта у МЗ Стол на кт,бр. 871 КО Стол (набавка број 404-158/2022-4)
- Јавни позив (24.09.2022.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка књижних полица и намештаја за потребе реализације пројекта"Јачање културних капацитета општине Бабушница" (набавка број 404-185/2022-4)
- Јавни позив (16.09.2022.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка нафтних деривата за потребе наручиоца (набавка број 404-184/2022-4)
- Јавни позив (06.09.2022.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Бабушница (набавка број 404-168/2022-4) 
- Јавни позив (31.08.2022.) 
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка услуге социјалне заштите "Лични пратилац детета" на територији општине Бабушница (набавка број 404-161/2022-4)
- Јавни позив (12.08.2022.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка услуге израде пројектно техничке документације за потребе прибављања грађевинске дозволе за реконструкцију, санацију и доградњу цевовода и објеката водоснабдевања насеља Ракита, Звонце и Звоначка бања (набавка број 404-152/2022-4)
- Јавни позив (01.08.2022.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка радова на текућим поправкама и одржавању Народне библиотеке у Бабушници у циљу реализације пројекта "јачање културних капацитета општине Бабушница" (набавка број 404-147/2022-4)
- Јавни позив (26.07.2022.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка радова на адаптацији и санацији вртића у циљу реализације пројекта " Унапређење друштвене инфраструктуре и социјалне кохезије ПУ "Дечја Радост" у Бабушници" и услуга стручног надзора за предметне радове (набавка број 404-121/2022-4) 
- Јавни позив (29.06.2022.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка услуге стручног надзора над извођењем радова за потребе наручиоца (набавка број 404-84/2022-4)
- Јавни позив (15.05.2022.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Поновни поступак набавке услуге израде пројектно техничке документације за потребе прибављања грађевинске дозволе за реконструкцију, санацију и доградњу цевовода и објеката водоснабдевања насеља Ракита, Звонце и Звоначка бања (набавка број 404-81/2022-4) 
- Јавни позив (07.05.2022.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка радова на завршетку реконструкције и изградње објекта пијаце у улици Живојина Николића Брке у Бабушници (набавка број 404-73/2022-4)
- Јавни позив (22.04.2022.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки 

Набавка путничког аутомобила за потребе општине Бабушница (набавка број 404-63/2022-4)
- Одлука о додели уговора (02.06.2022.)
- Јавни позив (20.05.2022.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка услуге стручног надзора над извођењем радова за потребе наручиоца (набавка број 404-84/2022-4)
Одлука о додели уговора Партија 2 (27.05.2022.)
- Одлука о додели уговора Партија 1 (27.05.2022.)

Поновни поступак јавне набавке израде пројектно техничке документације за путну инфраструктуру, партије 2 и 4, (јавна набавка број 404-161/2021-4)
- Одлука о обустави Партија 4 (26.08.2021.)
- Одлука о додели уговора Партија 2 (26.08.2021.)
- Записник о отварању понуда (11.08.2021.)
- Јавни позив (31.07.2021.)
- Јавна набавка на порталу јавних набавки


Набавка трактора са прикључним машинама за потребе ЈКП Комуналац Бабушница, (јавна набавка број 404-97/2021-4)
- Одлука о додели уговора (30.06.2021.)
- Записник о отварању понуда (22.06.2021.)
- Јавни позив (12.06.2021.)
- Јавна набавка на порталу јавних набавки

Набавка пројектно техничке документације за путну инфрастуктуру, по партијама, (јавна набавка број 404-94/2021-4)
- Одлука о обустави Партија 2 (24.06.2021.)
- Одлука о додели уговора Партија 1 (24.06.2021.)
- Записник о отварању понуда (10.6.2021.)
- Јавни позив (01.06.2021.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка радова на уређењу дечијих игралишта у општини Бабушница, (јавна набавка број 404-89/2021-4)
- Одлука о додели уговора (10.06.2021.)
- Записник о отварању понуда (09.06.2021.)
- Јавни позив (26.05.2021.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Поновни поступак јавне набавке грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта за интерно расељена лица у Видовданској улици
авна набавка број 404-68/2021-4)
- Одлука о додели уговора (28.04.2021.)
- Записник о отварању понуда (27.04.2021.)
- Јавни позив (17.04.2021)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка услуге дезинсекције (јавна набавка број 404-61/2021-4)
- Одлука о додели уговора (28.04.2021.)
- Записник о отаврању понуда (26.04.2021.)
- Јавни позив (17.04.2021)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка канцеларијских столица за потребе наручиоца , канцеларијског намештаја и столица за скупштинску салу са припадајућим клупама (јавна набавка број 404-50/2021-4)
- Одлука о додели уговора Партија 3 (26.04.2021.)
- Одлука о додели уговора Партија 2 (26.04.2021.)
- Одлука о додели уговора Партија 1 (26.04.2021.)
- Записник о отварању понуда (23.04.2021.)
- Јавни позив (14.04.2021.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на територији општине Бабушница (јавна набавка број 404-30/2021-4)
- Одлука о додели уговора (23.03.2021.)
- Записник о отварању понуда (16.03.2021.)
- Јавни позив (06.03.2021.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Отворени поступак јавне набавке грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта за интерно расељена лица, по партијама, (јавна набавка број 404-37/2021-4)
- Одлука о обустави Партија 2 (06.04.2021.)
- Одлука о додели уговора Партија 1 (06.04.2021.)
- Записник о отварању понуда (02.04.2021.)
- Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама (21.03.2021.)
- Јавни позив (13.03.2021.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка услуге помоћи у кући старим и изнемоглим лицима ( јавна набавка број 404-26/2021-4)
- Одлука о додели уговора (10.03.2021.)
- Записник о отварању понуда (04.03.2021.)
- Јавни позив (19.02.2021.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

2020

Нaбaвкa услугe изрaдe прojeктнo тeхничкe дoкумeнтaциje зa изгрaдњу путнe инфрaструктурe (јавна набавка број 404-211/2020-4)
- Одлука о додели уговора партија 2 (05.03.2021.)
- Одлука о додели уговора партија 1 (05.03.2021.)
- Записник о отварању понуда (17.02.2021.)
- Јавни позив (31.12.2020.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка услуге изрaде тeхничкe дoкумeнтaциje зa измeну грaђeвинскe дoзвoлe зa двa oбjeктa - стaмбeнe згрaдe зa кoлeктивнo стaнoвaњe , Пр + 3 +Пк нa К.п.бр. 991/3 КO Бaбушницa (јавна набавка број 404-196/2020-4)
- Одлука о додели уговора (29.01.2021.)
- Записник о отварању понуда (15.01.2021.)
- Јавни позив (31.12.2020.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Отворени поступак набавке рачунарске и техничке опреме за потребе Општинске управе општине Бабушница (јавна набавка број 404-210/2020-4)
- Одлука о додели уговора (28.01.2021.)
- Записник о отварању понуда (08.01.2021.)
- Јавни позив (30.12.2020. године)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Набавка услуге израде прojeктнo - тeхничкe дoкумeнтaциje зa aдaптaциjу и eнeргeтску сaнaциjу Дoмa здрaвљa и Стaциoнaрa у Бaбушници (јавна набавка број 404-206/2020-4)
- Одлука о обустави (22.01.2021.)
- Записник о отварању понуда (13.01.2021.)
- Јавни позив (28.12.2020.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Отворени поступак набавке радова на текућим поправкама и одржавању зграде општине Бабушница (јавна набавка број 404-193/2020-4)
- Одлука о додели уговора (19.02.2021.)
- Записник о отварању понуда (29.01.2021.)
- Јавни позив (23.12.2020.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Отворени поступак набавке грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта за интерно расељена лица (јавна набавка број 404-176/2020-4)
- Одлука о обустави поступка партија 1 (12.01.2021.)
- Одлука о обустави поступка партија 2 (12.01.2021.)
- Јавни позив (14.12.2020.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Jавнa набавкa радовa на изградњи саобраћајних површина у oпштини Бабушница (јавна набавка број 404-150/2020-4)
- Одлука о додели уговора партија 3 (18.12.2020.)
- Одлука о додели уговора партија 2 (18.12.2020.)
- Одлука о додели уговора партија 1 (18.12.2020.)
- Јавни позив (19.11.2020.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Отворени поступак јавне набавке теренског возила за потребе општине Бабушница (јавна набавка број 404-149/2020-4)
- Одлука о додели уговора (20.11.2020.)
- Записник о отварању понуда (18.11.2020.)
- Јавни позив (08.11.2020.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Отворени поступак јавнe набавке добара - Набавка рачунарске опреме (јавна набавка број 404-124/2020-4)
- Одлука о обустави поступка (09.11.2020.)
- Одлука о додели уговора (09.11.2020.)
- Записник о отварању понуда (20.10.2020.)
- Исправка (13.10.2020.)
- Јавни позив (09.10.2020.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка радова на завршетку изградње улице Борислава Стефановића у Бабушници (јавна набавка број 404-115/2020-4)
- Одлука о додели уговора 
- Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама (14.10.2020.)
- Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (13.10.2020.)
- Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (05.10.2020.)
- Јавни позив (30.09.2020.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Отворени поступак јавнe набавке радова - набавка радова на ентеријеру хола Дома културе у Бабушници (јавна набавка број 404-107/2020-4)
- Одлука о додели уговора (28.09.2020.)
- Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (11.09.2020. године)
- Јавни позив (07.09.2020.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавке мале вредности  - Лични пратилац детета (јавна набавка број 404-81/2020-4)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора 
- Конкурсна документација (13.08.2020.)
- Јавни позив (13.08.2020.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Jавна набавка мале вредности : набавка рачунарске опреме по партијама (јавна набавка број 404-74/2020-4)
- Обавештење о закљученом уговору 
- Обавештење о обустави поступка
- Одлука о обустави поступка
- Одлука о додели уговора (21.08.2020.)
- Конкурсна документација (31.07.2020.)
- Јавни позив (31.07.2020.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Отворени поступак јавнe набавке добара – набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Бабушница (јавна набавка број 404-82/2020-4)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора (28.08.2020.)
- Конкурсна документација (28.07.2020.)
- Јавни позив (28.07.2020.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавке мале вредности - помоћ у кући за стара и изнемогла лица (јавна набавка број 404-87/2020-4)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора (07.08.2020.)
- Измењена конкурсна документација (20.07.2020)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.07.2020)
- Конкурсна документација (17.07.2020.)
- Јавни позив (17.07.2020.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Jавна набавка мале вредности добара – набавка возила за превоз деце предшколске установе „Дечја радост“ (јавна набавка број 404-76/2020-4)
- Обавештење о закњученом уговору
- Одлука о додели уговора (04.08.2020.)
- Измењена конкурсна документација (20.07.2020.)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.07.2020.)
- Питања и одговори (20.07.2020.)
- Конкурсна документација (15.07.2020.)
- Јавни позив (15.07.2020.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Jавна набавка добара мале вредности – Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе (јавна набавка број 404-71/2020-4)
- Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора (14.07.2020.)
- Конкурсна документација (30.06.2020. године)
- Јавни позив (30.06.2020. године)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка мале вредности - набавка гасног уља екстра лаког евро ЕЛ за загревање просторија зграде општине Бабушница (јавна набавка број 404-69/2020-4)
- Обавештење о закљученом уговору 
- Одлука о додели уговора (13.07.2020)
- Конкурсна домуентација (25.06.2020. године)
- Јавни позив (25.06.2020. године)
- Јавна набавка на порталу јавних набавки

Јавна набавка мале вредности - набавка возила за превоз деце предшколске установе „Дечја радост“ у Бабушници (јавна набавка број 404-43/2020-4) 
Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
Конкурсна документација (03.06.2020. године)
- Јавни позив (03.06.2020. године)
- Јавна набавка на порталу јавних набавки

Јавна набавка мале вредности добара - набавка путничког аутомобила за потреба Дома здравља као мера популационе политике општине Бабушница (јавна набавка број 404-55/2020-4)
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора (08.06.2020. године)
Конкурсна документација (28.05.2020. године)
- Јавни позив (28.05.2020. године)
- Јавна набавка на порталу јавних набавки

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга дезинскеције за 2020. годину (јавна набавка број 404-48/2020-4)
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора (01.06.2020. године)
Конкурсна документација (21.05.2020. године)
- Јавни позив (21.05.2020. године)
- Јавна набавка на порталу јавних набавки

Јавна набавка мале вредносту услуга - Набавка услуге израде пројеката препарцелације (јавна набавка број 404-175/2019-4)
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора(07.02.2020.године)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (29.01.2020.године)
Конкурсна документација (29.01.2020.године)
- Јавни позив (24.01.2020.године)
- Јавна набавка на порталу јавних набавки

Јавна набавка мале вредности - Набавка опреме за електронско вођење седница Скупштине општине Бабушница (јавна набавка број 404-201/2019-4)
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора (16.01.2020.године)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.01.2020.године)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (08.01.2020.године)
- Питања и одговори (10.01.2020.године) 

Конкурсна документација (10.01.2020.године)
- Јавни позив (31.12.2019.године)
- Јавна набавка на порталу јавних набавки 

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка кино пројектора са пратећом опремом за потребе Дома културе у Бабушници (јавна набавка број 404-163/2019-4)
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора (06.01.2020.године)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26.12.2019.године)
Конкурсна документација (26.12.2019.године)
- Јавни позив (20.12.2019.године)
- Јавна набавка на порталу јавних набавки 

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка половног камиона смећара за потребе ЈКП Комуналац (јавна набавка број 404-176/2019-4)
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора (25.12.2019.године)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (16.12.2019.године)
- Питања и одговори (18.12.2019. године)
- Питања и одговори (16.12.2019. године) 
Конкурсна документација (18.12.2019.године)
- Јавни позив (10.12.2019.године)
- Јавна набавка на порталу јавних набавки 

Јавна набавкa мале вредности радова– Радови на ентеријеру хола Дома културе у Бабушници (јавна набавка број 404-159/2019-4)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора (07.05.2020. године)
- Обавештење о поднетом праву захтеву за заштиту права (24.01.2020.)
- Одлука о додели уговора (17.01.2020.)
- Измењена конкурсна документација (20.12.2019.)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.12.2019.)
- Питања и одговори (20.12.2019.)
- Измењена конкурсна документација (16.12.2019.)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (16.12.2019.)
- Питања и одговори (16.12.2019.)
- Конкурсна документација (06.12.2019.)
-Јавни позив (06.12.2019.)
-Пројектно техничка докуменатција
-Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Отворени поступак јавна набавке радова – Грађевински радови на адаптацији и енергетској санацији Средње школе у Бабушници (јавна набавка број 404-174/2019-4)
- Одлука о обустави поступка (14.02.2020.)
- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (27.01.2020.)
- Одлука о додели уговора (13.01.2020.)
- Измењена конкурсна документација (19.12.2019.)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.12.2019.)
- Питања и одговори (19.12.2019.)
- Питања и одговори (16.12.2019.)
- Измењена конкурсна (13.12.2019.)
- Питања и одговори (13.12.2019.)
- Питања и одговори (12.12.2091.)
- Питања и одговори (05.12.2019.)
- Конкурсна документација (22.11.2019.)
- Јавни позив (22.11.2019.)
- Пројектно-техничка документација
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Jавна набавка мале вредности добара - набавка камиона сандучара, кипера (јавна набавка број 404-164/2019-4)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора (25.11.2019.)
- Конкурсна документација (08.11.2019. године)
- Јавни позив (08.11.2019. године)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Jавна набавка мале вредности услуга – набавка услуге израде техничке документације за колектор отпадних вода Бабушнице (јавна набавка број 404-167/2019-4)
- Обавештење о закљученом уговору
- Конкурсна документација (06.11.2019. године)
- Јавни позив (06.11.2019. године)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Jавна набавка мале вредности услуга – набавка услуге израде техничке документације за потребе озакоњења мостова на територији општине Бабушница ( јавна набавка број 404-154/2019-4)
- Обавештење о закљученом уговору 
- Одлука о додели уговора (02.12.2019.)
- Измењена конкурсна документација (14.11.2019.)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.11.2019.)
- Питања и одговори (14.11.2019.)
- Питања и одговори (12.11.2019.)
- Измењена конкурсна докуменатција (08.11.2019. године)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (08.11.2019. године)
- Питања и одговори (08.11.2019. године)
- Измењена конкурсна документација (08.11.2019)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.11.2019. године)
- Конкурсна документација (01.11.2019. године)
- Јавни позив (01.11.2019. године)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Отворени поступак јавна набавке добара – Набавка половних аутобуса за потребе превоза путника у друмском саобраћају (јавна набавка 404-132/2019-4)
- Обавештење о закљученом уговору
- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (25.12.2019.)
- Одлука о додели уговора (10.12.2019)
- Измењена конкурсна докуменатција (12.11.2019.)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (12.11.2019.)
- Питања и одговори (12.11.2019.)
- Измењена конкурсна документација (08.11.2019.)
- Питања и одговори (08.11.2019.)
- Конкурсна документација (18.10.2019.)
- Јавни позив (18.10.2019.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Jавна набавка мале вредности услуга – набавка услуге израде других измена и допуна Плана генералне регулације Бабушнице (јавна набавка број 404-126/-2019-4)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора (31.10.2019.)
- Конкурсна документација (16.10.2019.)
- Јавни позив (16.10.2019.)
- Одлука о изради других измена и допуна Плана генералне регулације Бабушнице
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Jавна набавка мале вредности : набавка гасног уља екстра лаког евро ЕЛ за загревање просторија зграде општине Бабушница (јавна набавка број 404-148/2019-4)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора (09.10.2019.)
- Конкурсна документација (27.09.2019.)
- Јавни позив (27.09.2019.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Jавна набавка мале вредности добара - набавка горива за потребе општинске управе општине Бабушница (јавна набавка број 404-145/2019-4)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора (02.10.2019.)
- Конкурсна документација (23.09.2019.)
- Јавни позив (23.09.2019.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Jавна набавка мале вредности добара- НАБАВКА КАМИОНА САНДУЧАРА, КИПЕРА (јавна набавка број 404-131/2019-4)
- Обавештење о обустави поступка
- Одлука о обустави поступка (24.09.2019.)
- Конкурсна документација (09.09.2019)
- Јавни позив (09.09.2019.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Jавна набавка мале вредности добара - набавка горива за потребе службених возила наручиоца Општина Бабушница – Председник (јавна набавка број 404-139/2019-1)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора (16.09.2019.)
- Конкурсна документација (05.09.2019.)
- Јавни позив (05.09.2019.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка мале вредности услуга - Лични пратилац детета (јавна набавка број 404-122/2019-4)
- Обаештење о закљученом уговору 
- Одлука о додели уговора (02.09.2019.)
- Измењена конкурсна документација (23.08.2019.)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.08.2019.)
- Конкурсна документација (22.08.2019.)
- Јавни позив (22.08.2019.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Jавна набавка мале вредности услуга - услуга набавке угоститељских услуга у вези са обележавањем дана општине Бабушница (404-121/2019-1)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора (29.08.2019.)
- Конкурсна документација (21.08.2019.)
- Јавни позив (21.08.2019.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Jавна набавка мале вредности добара - набавка горива за потребе службених возила наручиоца Општина Бабушница – Председник (404-119/2019-1)
- Обавештње о обустави поступка
- Одлука о обустави поступка (29.08.2019.)
- Конкурсна документација (20.08.2019.)
- Јавни позив (20.08.2019.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Jавна набавка мале вредности услуга - набавка услуге надзора над извођењем радова на енергетској санацији фасаде и прозорских отвора спортске сале ОШ Деспот Стефан Лазаревић и објекта ПУ Дечија радост (јавна набавка број 404-115/2019-4)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора (26.08.2019.)
- Конкурсна документација (15.08.2019.)
- Јавни позив (15.08.2019.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка мале вредности услуга - набавка услуге надзора над извођењем радова на реконструцији и санацији котларнице и инвестиционом одржавању ентеријера хола Дома културе у Бабушници (јавна набавка број 404-103/2019-4)
- Обавештење о закљученим уговорима
- Одлука о додели уговора (16.08.2019.)
- Измењена конкурсна документација (07.08.2019.)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (07.08.2019.)
- Измењена конкурсна документација (30.07.2019.)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.07.2019.)
- Конкурсна документација (25.07.2019.)
- Јавни позив (25.07.2019.)
- Прјекат архитектуре - Главни пројекат Техничког описа
- Пројекат електроенергетских инсталација
- Предмер потребних радова 
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка добара велике вредности-набавка електричне енергије за потребе општинске управе општина Бабушница (јавна набавка број 404-100/2019-4)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора (26.08.2019.)
- Измењена конкурсне документације (12.08.2019.)
- Обавештење опродужењу рока за подношење понуда (12.08.2019.)
-Конкурсна документација (19.07.2019.)
-Јавни позив (19.07.2019.)
- Јавна набавка на порталу јавних набавки

Јавна набавка велике вредности радова- енергетска санација фасаде и прозорских отвора на објекту предшколске установе "Дечја радост" у Бабушници (јавна набавка број 404-85/2019-4)
- Одлука о измени уговора (09.12.2019.)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора (06.09.2019.)
- Измењена конкурсна документација (14.08.2019.)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.08.2019.)
- Питања и идговори (14.08.2019.)
- Питања и одговори (09.08.2019.)
- Измењена конкурсна документација (08.08.2019.)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (08.08.2019.)
- Питања и одговори (05.08.2019)
- Питања и одговори (02.08.2019.)
-Конкурсна документација (11.07.2019.)
-Јавни позив (11.07.2019.)
-Елаборат енергетске ефикасности
-Идејни пројекат
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки


Јавна набавка велике вредности радова - радови на санацији фасаде и прозорских отвора на објекту фискултурне сале ОШ Деспот Стефан Лазаревић у Бабушници (јавна набавка број 404-84/2019-4)
- Одлука о другој измени уговора (17.12.2019.)
- Одлука о измени уговора (18.10.2019.)
- Обавештење о закљученом уговору 
- Одлука о додели уговора (06.08.2019.)
- Питања и одговори (05.08.2019.)
-Измењена конкурсна документација (18.07.2019.)
-Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.07.2019.)
-Питања и одговори (18.07.2019.)
- Конкурсна документација (21.06.2019.)
- Јавни позив (21.06.2019.)
- Елаборат енергетске ефикасности
- Пројекат архитектуре
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Jавна набавка мале вредности добара - набавка канцелариског материјала за потребе општинске управе општине Бабушница (јавна набавка број 404-69/2019-4)
-Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора (01.07.2019.)
- Измењена конкурсна документација (13.06.2019.)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.06.2019.)
- Питања и одговори (13.06.2019.)
- Конкурсна документација (11.06.2019.)
- Јавни позив (11.06.2019.)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка велике вредности радова - реконструкција и санација постојеће котларнице Дома културе у Бабушници (јавна набавка број 404-74/2019-4)
- Обавештење о закљученом уговору
-Одлука о додели уговора (16.07.2019.)
- Питања и одговори (05.07.2019)
- Питања и одговори (01.07.2019.)
- Питања и одговори (27.06.2019.)
- Конкурсна документација (06.06.2019.)
- Јавни позив (06.06.2019.)
- Пројекти за извођење
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Jавна набавка мале вредности радова – уређење парка за децу и омладину у улици Саше Ивковића у Бабушници (јавна набавка број 404-77/2019-4)
- Одлука о измени уговора
Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора (14.06.2019.)
- Питања и одговори (10.06.2019.)
- Конкурсна документација (04.06.2019.)
- Јавни позив (04.06.2019.)
- Пројекат архитектуре ИДП
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка мале вредности услуга – Набавка спасилачких и благајничких услуга (за потребе купалишног комплекса у Бабушници)(јавна набавка 02/2019 Туристичка организација)
- Одлука о додели уговора
- Измењена конкурсна докуменатција (28.05.2019)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.05.2019)
- Одговори на питања
- Конкурсна документација (20.05.2019.)
- Јавни позив (20.05.2019.)

Набавка услуге социјалне заштите – Помоћ у кући одраслим, старим и инвалидним лицима (јавна набавка број 404-55/2019-4)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора
- Измењена конкурсна документација (06.05.2019)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.05.2019)
- Измењена конкурсна документација (27.04.2019. године)
- Конкурсна документација (25.04.2019. године)
- Јавни позив (25.04.2019. године)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Jавна набавка мале вредности услуга – услуга дезинскеције за 2019. годину (јавна набавка број 404-53/2019-4)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора (07.05.2019)
- Конкурсна документација (21.04.2019. године)
- Јавни позив (21.04.2019. године)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Jавна набавка мале вредности услуга - услуга надзора над извођењем радова на адаптацији и санацији магистралног водовода Љуберађа – Велико Боњинце ( фаза 1 и 2 )(јавна набавка број 404-52/2019-4)
- Обавештење о закљученом уговору 
- Одлука о додели уговора (06.05.2019. године)
- Измењена конкурсна документација (18.04.2019. године)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.04.2019. године)
- Конкурсна документација (15.04.2019. године)
- Јавни позив (15.04.2019. године)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка радова - грађевински радови на адаптацији и санацији магистралног водовода Љуберађа - Велико Боњинце (1. и 2. фаза)(јавна набавка број 404-48/2019-4)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора (13.05.2019. године)
- Питања и одговори (17.04.2019. године)
- Питања и одговори (13.04.2019. године)
- Измењена конкурсна документација (12.04.2019. године)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (12.04.2019. године)
- Питања и одговори (12.04.2019. године)
- Конкурсна документација (08.04.2019. године)
- Јавни позив (08.04.2019. године)
- Пројекат - фаза 1
- Пројекат - фаза 2
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка услуге социјалне заштите - Дневне услуге у заједници за децу, младе и одрасле са посебним потребама (јавна набавка 404-23/2019-4)
- Обавештење о закљученом уговору (03.04.2019. године)
- Одлука о додели уговора (19.03.2019. године)
- Конкурсна документација (08.03.2019. године)
- Јавни позив (08.03.2019. године)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Jавна набавка мале вредности услуга - услуге директних тв преноса седница СО Бабушница (јавна набавка број 404-20/2019-4)
- Обавештење о закљученом уговору (26.03.2019. године)
- Одлука о додели уговора
- Конкурсна документација (01.03.2019. године)
- Јавни позив (01.03.2019. године)
- Јавна набавка на порталу јавних набавки

Отворени поступак јавна набавке добара – набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на територији општине Бабушница (јавна набавка број 404-11/2019-4)
- Одлука о измени уговора
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора (21.03.2019. године)
- Измењена конкурсна документација (28.02.2019. године)
- Конкурсна докуменатција (14.02.2019. године)
- Јавни позив (14.02.2019. године)
Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка мале вредности добара – Набавка екелтричне енергије за потребе Купалишног комплекса у Бабушници (јавна набавка број 01/2019 Туристичка организација)
- Одлука о додели уговора
- Конкурсна документација (08.02.2019. године)
- Јавни позив (08.02.2019. године)


2018


Jавна набавка мале вредности услуга - услуге изрaде пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу спортске хале у Бабушници (јавна набавка број 404-123/2018-1)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора (31.12.2018. године)
- Измењена конкурсна документација (20.12.2018. године)
- Конкурсна документација (19.12.2018. године)
- Јавни позив (19.12.2018. године)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Jавна набавка мале вредности услуга - услуге изрaде пројектно-техничке документације за изградњу саобраћајних површина и комуналне инфраструктуре за улице Младост, 6 септембар , Видовданска и стамбених прилаза у Саше Ивковића у Бабушници (јавна набавка број 404-116/2018-1)
- Одлука о додели уговора
- Измењена конкурсна документација (18.12.2018. године)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (18.12.2018. године)
- Конкурсна документација (12.12.2018. године)
- Јавни позив (12.12.2018. године)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка добара мале вредности - набавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ за загревање просторија (јавна набавка број 404-92/2018-4)
- Обавештење о закљученом  
- Одлука о додели уговора
- Конкурсна документација (05.10.2018. године)
- Јавни позив (05.10.2018. године)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка мале вредности услуга - угоститељске услуге у вези са обележавањем дана општине Бабушница (јавна набавка број 404-74/2018-1)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора
- Конкурсна документација (15.08.2018. године)
- Јавни позив (15.08.2018. године)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка мале вредности услуга - услуге директних тв преноса седница СО Бабушница (јавна набавка број 404-72/2018-1)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора (22.08.2018. године)
- Измењена конкурсна документација (16.08.2018. године)
- Измењен јавни позив (16.08.2018. године)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (16.08.2018. године)
- Конкурсна документација (07.08.2018. године)
- Јавни позив (07.08.2018. године)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка мале вредности добара - набавка горива за потребе општинске управе општине Бабушница (јавна набавка број 404-69/2018-4)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора
- Конкурсна документација (31.07.2018. године)
- Јавни позив (31.07.2018. године)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки


Отворени поступак јавна набавка добара - набавка електричне енергије за потребе општинске управе општине Бабушница (јавна набавка број 404-68/2018-04)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора
- Измењена конкурсна документација (21.08.2018. године)
- Конкурсна документација (30.07.2018. године)
- Јавни позив (30.07.2018. године)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка радова у отвореном поступку - набавка радова на реконструкцији крова Дома културе у Бабушници (јавна набавка број 404-63/2018-1)
- Одлука о другој измени уговора
- Одлука о измени уговора
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора (17.09.2018. године)
- Измењена конкурсна документација (27.08.2018. године)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.08.2018. године)
- Измењена конкурсна документација (23.08.2018. године)
- Измењен јавни позив (23.08.2018. године)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.08.2018. године)
- Питања и одговори (20.08.2018. године)
- Конкурсна документација (27.07.2018. године)
- Јавни позив (27.07.2018. године)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки
- Главна свеска техничка документација
- Пројекат електроенергетских инсталација
- Пројекат архитектуре
- Елаборат заштите од пожара

Јавна набавка мале вредности радова - Утовар, транспорт, разастирање и ваљање стругане (глодане) асфалтне масе (јавна набавка број 404-43/2018-1)
- Обавештење о закљученом уговору 
- Одлука о додели уговора
- Конкурсна документација (23.07.2018. године)
- Јавни позив (23.07.2018. године)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка мале вредности услуга - израда процене угроженсти од елементарних непогода и других несрећа за општину Бабушница (јавна набавка број 404-51/2018-1)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора 
- Конкурсна документација (27.06.2018. године)
- Јавни позив (27.06.2018. године)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка мале вредности услуга-услуга надзора над извођењем радова на изградњи улице Борисава Стефановића, општина Бабушница (јавна набавка 404-50/2018-1)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора 
- Конкурсна документација (25.06.2018. године)
- Јавни позив (25.06.2018. године)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка мале вредности - набавка горива за потребе службених возила наручиоца Председник општине Бабушница (јавна набвка број 404-39/2018-1)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора
- Измењена конкурсна докуметација (13.06.2018. године)
- Измењен јавни позив (13.06.2018. године)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.06.2018. године)
- Конкурсна документација (08.06.2018. године)
- Јавни позив (08.06.2018. године)
Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка мале вредности - набавка спасилачких и благајничких услуга (за потребе купалишног комплекса у Бабушници)(Туристичка организација Бабушница јн број 02/2018)
- Конкурсна документација (23.05.2018. године)
- Јавни позив (23.05.2018. године)

Јавна набавка мале вредности - Услуга израде пројектно-техничке документације за адаптацију и санацију магистралног водовода Љуберађа-Велико Боњинце (III фаза)(јавна набавка број 404-34/2018-1)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора (06.06.2018. године)
- Конкурсна документација (21.05.2018. године)
- Јавни позив (21.05.2018. године)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка мале вредности добара - набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе општине Бабушница (јавна набавка број 404-30/2018-4)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора (23.05.2018. године)
- Конкурсна документација (11.05.2018. године)
- Јавни позив (11.05.2018. године)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка мале вредности - Адаптација и санација пумпног постројења ПС1 и ПС2 јавног водовода МЗ Калуђерево, Радошевац и Вава (јавна набавка број 404-21/2018-1)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора
- Измењена конкурсна докуменатција (27.04.2018. године)
- Измењен јавни позив (27.04.2018. године)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.04.2018. године)
- Конкурсна документација (18.04.2018. године)
- Јавни позив (18.04.2018. године)
- Извод из Идејног пројекта адаптације и санације пумпног постројења (ПС2) јавног водовода за МЗ Калуђерево, Радошевац и Вава
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка услуге мале вредности - израда Елабората геотехничких услова за изградњу улице Борислава Стефановића у Бабушници и израда Саобраћајног пројекта за постављање привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова на улици Борислава Стефановића (јавна набавка број 404-20/2018-1)
- Обавештење о закљученим уговорима
- Одлука о додели уговора (26.04.2018. године)
- Конкурсна документација (13.04.2018. године)
- Јавни позив (13.04.2018. године)
Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка добара велике вредности - набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на територији општине Бабушница (јавна набавка број 404-7/2018-4)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора (16.03.2018. године)
- Конкурсна документација (14.02.2018. године)
- Јавни позив (14.02.2018. године)
Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка мале вредности - набавка електричне енергије (ЈН број 1/2018, Туристичка организација)
- Конкурсна документација (09.02.2018. године)
- Јавни позив (09.02.2018. године)


2017

Јавна набавка мале вредности радова - Ревитализација пољског пута Шанац-Горње Крњино (јавна набавка број 404-169/2017-1)
- Одлука о измени уговора (15.12.2017. године)
- Обавештење о закљученом уговору (14.11.2017. године)
- Одлука о додели уговора (03.11.2017. године)
- Конкурсна документација (23.10.2017. године)
- Јавни позива (23.10.2017. године)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

J
авна набавка мале вредности - набавка гасног уља екстра лаког евро ЕЛ за загревање просторија зграде општине Бабушница (јавна набавка 404-150/2017-4)
- Обавештење о закљученом уговору (22.11.2017. године)
- Одлука о додели уговора (20.10.2017. године)
- Конкурсна документација (05.10.2017. године)

- Јавни позив (05.10.2017. године)
Јавна набавка на Порталу јавних набавки

J
авна набавка мале вредности -
набавка грађевинских радова на доградњи водоводне мреже у селу Камбелевац, махала Раћинци (јавна набавка 404-154/2017-1)
- Одлука о измени уговора (15.12.2017. године)
- Обавештење о закљученом уговору
- Одлука о додели уговора (11.10.2017. године)
- Измењена конкурсна документација (25.09.2017. године)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (25.09.2017. године)
- Конкурсна документација (22.09.2017. године)
- Јавни позив (22.09.2017. године)
Јавна набавка на Порталу јавних набавки


J
авна набавка мале вредности -
набавка и уградња радијаторских вентила са термо главом и калориметара за објекат Дома здравља у Бабушници (јавна набавка 404-143/2017-1)
- Обавештење о закљученом уговору (19.10.2017. године)
- Одлука о додели уговора (22.09.2017. године)
- Конкурсна документација (09.09.2017. године)
- Јавни позив (09.09.2017. године)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки


Јавна набавка мале вредности услуга - услуга изрaде пројектно-техничке документације за потребе општине Бабушница (јавна набавка број 404-133/2017-4)
- Обавештење о закљученим уговорима
- Одлука о додели уговора (21.09.2017. године)
- Измењена конкурсна документација (30.08.2017. године)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.08.2017. године)
- Конкурсна документација (28.08.2017. године)
- Јавни позив (28.08.2017. године)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

J
авна набавка мале вредности услуга - услуга набавке угоститељских услуга у вези са обележавањем дана општине Бабушница (јавна набавка 404-129/2017-1)
- Обавештење о закљученом уговору (05.09.2017. године)
- Одлука о додели уговора ( 31.08.2017. године)
- Конкурсна документација (17.08.2017. године)
- Јавни позив (17.08.2017. године)
Јавна набавка на Порталу јавних набавки


Отворени поступак јавна набавка добара - набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Бабушница (јавна набавка број 404-122/2017-4)
- Обавештење о закљученом уговору (18.09.2017. године)
- Одлука о додели уговора (30.08.2017. године)
- Измењена конкурсна (08.08.2017. године)
- Конкурсна документација (29.07.2017. године)
- Јавни позив (29.07.2017. године)
Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка мале вредности - Набавка горива за потребе службених возила органа општине Бабушница (јавна набавка број 404-102/2017-4)
- Конкурсна документација (03.07.2017. године)
- Јавни позив (03.07.2017. године)
- Обавештење о закљученом уговору
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка мале вредности - санација степеништа испред главног улаза зграде Дома културе у Бабушници (јавна набавка 404-94/2017-1)
- Измењена конкурсна документација (26.06.2017. године)
- Обавештење о продужењеу рока за подношење понуде (26.06.2017. године)
- Одговори на питања (26.06.2017. године)
- Измењена конкурсна документација (23.06.2017. године)
- Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (23.06.2017. године)
- Измењена конкурсна документација (22.06.2017. године)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (22.06.2017. године)
- Конкурсна документација (19.06.2017. године)
- Јавни позив (19.06.2017. године)
Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка мале вредности радова - Утовар, транспорт, разастирање и ваљање стругане (глодане) асфалтне масе (јавна набавка 404-90/2017-4)
- Конкурсна документација (13.06.2016. године)
- Јавни позив (13.06.2017. године)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка мале вредности - Набавка хемијских средстава за пречишћавање воде на купалишном комплексу у Бабушници (Туристичка организација општине Бабушница)
- Конкурсна документација (26.05.2017. године)
- Јавни позив (26.05.2017. године)

Јавна набавка мале вредности услуге - набавка спасилачких и благајничких услуга (за потребе купалишног комплекса у Бабушници) (Туристичка организација општине Бабушница)
- Конкурсна документација (24.05.2017. године)
- Јавни позив (24.05.2017. године)

Јавна набавка мале вредности - набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе општине Бабушница (јавна набавка број 404-66/2017-4)
- Конкурсна документација (18.05.2017. године)
- Јавни позив (18.05.2017. године)
Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка услуга мале вредности - набавка геодетских услуга за потребе општине Бабушница (јавна набавка број 404-64/2014-4)
- Конкурсна документација (16.05.2017. године)
- Јавни позив (16.05.2017. године)
- Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка мале вредности услуга-услуге израде пројектно-техничке документације за изградњу саобраћајнице са мостом кроз индустријску зону (јавна набавка број 404-61/2017-4)
- Измењена конкурсна документација (26.04.2017. године)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26.04.2017. године)
- Одговор на питања (25.04.2017. године)
- Конкурсна документација (20.04.2017. године)
- Јавни позив (20.04.2017. године)
Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка добара мале вредности - набавка квалитетних приплодних јагњади у циљу унапређења расног састава и повећања сточног фонда (јавна набавка број 404-51/2017-4)
- Конкурсна документација (15.04.2017. године)
- Јавни позив (15.04.2017. године)
Јавна набавка на Порталу јавних набавки

Јавна набавка мале вредности - набавка радова на изградњи дечијег игралишта у Бачкопетровачкој улици у Бабушници (јавна набавка број 404-42/2017-4)
- Измењена конкурсна документација (07.04.2017. године)
- Одговор на питања (06.04.2017. године)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (06.04.2017. године)

- Конкурсна документација (31.03.2017. године)
- Позив за подношење понуда (31.03.2017. године)

Јавна набавка мале вредности - набавка горива за потребе службених возила наручиоца Председник општине Бабушница (јавна набавка број 404-36/2017-1)
- Конкурсна документација (14.03.2017. године)
- Позив за подношење понуда (14.03.2017. године)

Јавна набавка добара велике вредности - набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на територији општине Бабушница (јавна набавка број 404-26/2017-4)
- Конкурсна документација (18.02.2017. године)
- Позив за подношење понуда (18.02.2017. године)

Ј
авна набавка мале вредности добараНабавка електричне енергије (Туристичка организација - јавна набавка број 01/2017)
- Конкурсна документација (10.02.2017. године)
- Позив за подношење понуда (10.02.2017. године)


J
авна набавка мале вредности услуга - услуга надзора над извођењем радова на санацији фасаде и прозорских отвора на зградама Дома здравља и Дома културе у Бабушници ( јавна набавка број 404-21/2017-1)
- Одлука о другој измени уговора (05.09.2017. године)
- Одговори на постављена питања (14.02.2017. године)
- Конкурсна документација (10.02.2017. године)
- Позив за подношење понуда (10.02.2017. године)


2016


Jавна набавка мале вредности услуга - услуга осигурања свих домаћинстава на територији општине Бабушница од пожара и неких других опасности, поплава и бујица и излива воде из инсталација (јавна набавка број 404-83/2016-1)
- Измењена конкурсна докуменатција (28.12.2016. године)
- Измењена конкурсна документација (27.12.2016. године)
- Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (27.12.2016. године)
- Одговор на питања (27.12.2016. године)
- Конкурсна документација (20.12.2016. године)
- Позив за подношење понуда (20.12.2016. године)

Јавна набавка добара велике вредности - набавка комбиноване грађевинске машине ровокопач - утоваривач са додатном опремом (јавна набавка број 404-68/2016-1)
- Измењена конкурсна документација (10.01.2017. године)
- Одговори на питања (10.01.2017. године)
- Конкурсна документација (19.12.2016. године)
- Јавни позив (19.12.2016. године)

Јавна набавка радова - грађевински радови на санацији дела водоводне мреже Љуберађа - Велико Боњинце (јавна набавка број 404-81/2016-1)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (16.12.2016. године)
- Измењена конкурсна документација (16.12.2016. године)
-  Јавни позив (16.12.2016. године)
- Конкурсна документација (15.12.2016. године)
- Јавни позив (15.12.2016. године)

Јавна набавка радова - извођење радова на реконструкцији дела некатегорисног пута Љуберађа - Бердуј (јавна набавка број 404-79/2016-1)
- Конкурсна документација (13.12.2016. године)
- Јавни позив (13.12.2016. године)

Јавна набавка радова у отвореном поступку - санација фасаде и прозорских отвора Дома културе у Бабушници (јавна набавка број 404-74/2016-1)
- Измењена конкурсна документација (09.01.2017)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.01.2017)
- Измењена конкурсна документација (30.12.2016. године)
- Одговори на питања (30.12.2016. године)
- Конкурсна документација (12.12.2016. године)
- Јавни позив (12.12.2016. године)

Јавна набавка радова велике вредности - Изградња улице Колубарске у Бабушници (јавна набавка број 404-63/2016-1)
- Конкурсна документација (18.11.2016. године)
- Јавни позив (18.11.2016. године)

Јавна набавка радова у отвореном поступку - Изградња улице Вука Караџића у Бабушници (јавна набавка број 404-62/2016-1)
- Конкурсна документација (10.11.2016. године)
- Јавни позив (10.11.2016. године)

Јавна набавка добара мале вредности - набавка и постављање уличне туристичке сигнализације ( Туристичка организација - јавна набавка број 69/2016)
- Одговор на питања (14.11.2016. године)
- Конкурсна документација (08.11.2016. године)
- Јавни позив (08.11.2016. године)


Јавна набавка радова у отвореном поступку - Санација фасаде и прозорских отвора Дома здравља " Др.Јован Ристић" у Бабушници (јавна набавка број 404-59/2016-1)
- Измењена конкурсна (24.11.2016. године)
- Конкурсна документација (02.11.2016. године)
- Јавни позив (02.11.2016. године)

Јавна набавка мале вредности - набавка горива за потребе возила и механизације ЈКП Комуналац (ЈКП Комуналац Бабушница јавна набавка број 1453/2016)
- Конкурсна документација (14.10.2016. године)
- Јавни позив (14.10.2016. године)

Јавна набавка велике вредности - Изградња улице Синише Младеновића у Бабушници (јавна набавка број 404-57/2016-1)
- Конкурсна документација (07.10.2016. године)
- Јавни позив (07.10.2016. године)


Јавна набавка мале вредности радова - Утовар, транспорт, разастирање и ваљање стругане (глодане) асфалтне масе (јавна набавка број 404-49/2016-01)
-Конкурсна документација (14.09.2016. године)
-Јавни позив (14.09.2016. године)


Јавна набавка мале вредности - изградња приступних саобраћајница до новоизграђеног моста на општинском путу Звонце - Ракита (јавна набавка број 404-48/2016-1)
- Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (26.09.2016. године)
- Измењена конкурсна документација (26.09.2016. године)
-Одговори на питања (26.09.2016. године)
- Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (20.09.2016. године)
- Измењена конкурсна документација (20.09.2016. године)
- Конкурсна документација (10.09.2016. године)
- Јавни позив (10.09.2016. године)

Јавна набавка мале вредности радова - изградња улице Сремске у Бабушници (јавна набавка број 404-40/2016-1)
- Конкурсна документација (22.08.2016. године)
- Јавни позив (22.08.2016. године)

Јавна набавка услуге мале вредности - набавка угоститељских услуга у вези са обележавањем дана општине Бабушница (јавна набавка 404-38/2016-1)
- Обавештење о продужетку рока за подношење понуде (26.08.2016. године)
- Измењена конкурсна документација (26.08.2016. године)
- Конкурсна документација (18.08.2016. године)
- Јавни позив (18.08.2016. године)

Јавна набавка мале вредности добара - набавка електричне енергије за потребе општинске управе општине Бабушница (јавна набавка 404-29/2016-4)
- Конкурсна документација (12.07.2016. године)
- Јавни позив (12.07.2016. године)

Јавна набавка добара мале вредности - набавка минибуса за потребе превоза путника на територији општине Бабушница (јавна набавка број 404-25/2016-1)
- Конкурсна документација (31.05.2016. године)
- Јавни позив (31.05.2016. године)Јавна набавка добара мале вредности - набавка горива за потребе општинске управе општине Бабушница (јавна набавка број 404-24/2016-4)
- Конкурсна документација (26.05.2016. године)
- Јавни позив (26.05.2016. године)

Јавна набавка добара мале вредности - набавка минибуса за потребе превоза путника на територији општине Бабушница (јавна набавка број 404-16/2016-1)
- Одлука о обустави поступка (16.05.2016. године)
- Конкурсна документација (22.04.2016. године)
- Јавни позив (22.04.2016. године)

Јавна набавка мале вредности - набавка канцелариског материјала за потребе општинске управе општине Бабушница (јавна набавка број 404-18/2016-4)
- Конкурсна документација (14.04.2016. године)
- Јавни позив (14.04.2016. године)

Јавна набавка мале вредности - набавка услуге израде Плана детаљне регулације "Пословно производног комплекса 4-1" и израде Плана детаљне регулације "Постројење за пречишћавање отпадних вода Бабушница" (јавна набавка 404-11/2016-1)
- Конкурсна документација (17.03.2016. године)
- Јавни позив (17.03.2016. године)

Јавна набавка добара мале вредности - набавка квалитетних приплодних јагњади у циљу унапређења расног састава и повећања сточног фонда оваца на територији општине Бабушница (јавна набавка 404-10/2016-1)
- Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (25.03.2016. године)
- Измењена конкурсна документација (25.03.2016. године)
- Измењена конкурсна документација (17.03.2016. године)
- Конкурсна документација (16.03.2016. године)
- Јавни позив (16.03.2016. године)

Jавна набавка добара мале вредности - набавка горива за потребе службених возила председника општине Бабушница (јавна набавка 404-9/2016-1)
- Конкурсна документација (11.03.2016. године)
- Јавни позив (11.03.2016. године)

2015


Јавна набавка добара мале вредности - набавка стационе пресе за претовар комуналног отпада (јавна набавка 404-79/2015-1)
- Конкурсна документација (16.12.2015. године)
- Јавни позив (16.12.2015. године)

Јавна набавка мале вредности - осигурање свих домаћинстава на територији општине Бабушница од пожара и неких других опасности, поплава и бујица и излива воде из инсталација (јавна набавка број 404-78/2015-1)
- Конкурсна документација (10.12.2015. године)
- Јавни позив (10.12.2015. године)

Јавна набавка мале вредности - набавка лож уља за загревање просторија зграде општине Бабушница (јавна набавка број 404-62/2015-4)
- Конкурсна документација  (08.10.2015. године)
- Јавни позив (08.10.2015. године)

Јавна набавка услуге мале вредности - израде пројекта за грађевинску дозволу, извода из пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење Пијаце са приступним саобраћајницама ( јавна набавка 404-61/2015-1)
- Конкурсна документација (07.10.2015. године)
- Јавни позив (07.10.2015. године)


Јавна набавка  мале вредности - набавка радова  реконструкција санитарних чворова и зграде општине Бабушница (јавна набавка 404-56/2015-4)
- Конкурсна документација (01.09.2015. године)
-Јавни позив (01.09.2015. године)

Јавна набавка услуга мале вредности - набавка услуга израде прве измене и допуне плана генералне регулације Бабушнице ( јавна набавка 404-55/2015-1)
- Измењена конкурсна документација (01.09.2015. године)
-Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (01.09.2015. године)
- Конкурсна документација (24.08.2015. године)
- Јавни позив (24.08.2015. године)

Јавна набавка добара мале вредности - набавка горива за потребе пројектног тима у циљу реализације пројекта "Унапређење рада локалне пореске администрације" који се спроводи у оквиру програма "Европски прогрес" (јавна набавка 404-45/2015-01)
- Јавни позив (24.07.2015. године)
- Конкурсна документација (24.07.2015. године)

Јавна набавка услуга израде пројекта за грађевинску дозволу, извода из грађевинске дозволе и пројекта за извођење - пијаце са приступним саобраћајницама( јавна набавка број 404-40/2015-1)
- Измењена конкурсна документација (17.07.2015.)
- Одговори на питања (15.07.2015.)
- Одговори на питања (13.07.2015.)
- Конкурсна документација (08.07.2015)
- Јавни позив (08.07.2015)

Јавна набавка добара у отвореном поступку -набавка горива за потребе возила и механизације ЈКП Комуналац ( јавна набавка ЈКП Комуналца број 320/2015)
- Конкурсна документација (19.06.2015)
- Јавни позив (19.06.2015)

Јавна набавка  мале вредности добара - набавка електричне енергије за потребе општинске управе општине Бабушница (јавна набавка 404-42/2015-4)
- Конкурсна документација (10.06.2015)
- Јавни позив (10.06.2015)


Јавна набавка  мале вредности добара - набавка квалитетних приплодних јагнјади (јавна набавка 404-34/2015-1)
- Обавештење о обустави поступка (24.06.2015)
-Конкурсна документација (20. 05. 2015.)
-Јавни позив (20.05. 2015.)

Јавна набавка мале вредности добара - набавка горива за потребе општинске управе општине Бабушница (јавна набавка 404-35/2015-4)
- Конкурсна документација (11.05.2015. године)
- Јавни позив (11.05.2015. године)


Јавна набавка добара мале вредности -набавка контејнера у циљу реализације пројекта„Чиста животна средина за бољи живот“ програма   „Еxchange 4“ (јавна набавка 404-22/2015-1. године)
- Конкурсна документација (06.04.2015. године)
- Јавни позив (06.04.2015. године)

 
 


Јавна набавка добара мале вредности -набавка теретног доставног возила са сандуком у циљу реализације пројекта„Чиста животна средина за бољи живот“ програма   „Еxchange 4“ (јавна набавка 404-16/2015-1. године)
- Конкурсна документација (17.03.2015. године)
- Јавни позив (17.03.2015. године)

Јавна набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе општине Бабушница (јавна набавка 404-11/2015-4)
- Конкурсна документација (12.03.2015. године)
- Јавни позив (12.03.2015. године)

Ј
авна набавка мале вредности добара - набавка горива за потребе службених возила ( јавна набавка 404-10/2015-1)
- Конкурсна документација (27.02.2015. године)
- Јавни позив (27.02.2015. године)

Jавна набавке радова - реконструкција топлотног омотача и замена столарије прозорских отвора на згради Општине Бабушница (јавна набавка 404-7/2015-4)
- Одговори на питања (12.03.2015. године)
- Одговори на питања (12.03.2015. године)
- Одговори на питања (09.03.2015. године)
- Измењена конкурсна документација (07.03.2015. године)
- Одговори на питања (06.03.2015. године)
- Одговори на питања (04.03.2015. године)
- Одговори на питања (04.03.2015. године)
- Измењена конкурсна документација (02.03.2015. године)
- Измењена конкурсна документација (25.02.2015. године)
- Одговори на питања (25.02.2015. године)
- Измењена конкурсна документација (19.02.2015. године)
- Јавни позив (14.02.2015. године)
- Конкурсна документација (14.02.2015. године)2014

Набавка грађевинског материјала за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Бабушница (јавна набавка 404-79/2014-1)
- Јавни позив (26.11.2014 године)
- Конкурсна документација (26.11.2014 године)


Набавка услуге осигурања осигурања свих домаћинстава на територији општине Бабушница од пожара и неких других опасности, поплава и бујица и излива воде из инсталација (јавна набавка 404-72/2014-1)
- Јавни позив (08.10.2014. године)
- Конкурсна документација (08.10.2014. године)

Набавка услуга ревизије пројектне документације за затварање нехигијенске депоније на територији општине Бабушницау циљу реализације пројекта„Чиста животна средина за бољи живот“ програма   „Еxchange 4“ (јавна набавка 404-58/2014-1. године)
- Одговори на питања (15.09.2014. године)
- Јавни позив (11.09.2014. године)
- Конкурсна документација (11.09.2014.године)


Набавка услуге осигурања осигурања свих домаћинстава на територији општине Бабушница од пожара и неких других опасности, поплава и бујица и излива воде из инсталација (јавна набавка 404-65/2014-1)
- Обавештење о обустави поступка јавне набавке (25.09.2014. године)
- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (16.09.2014.године)
- Јавни позив (10.09.2014. године)
- Конкурсна документација (10.09.2014. године)

Набавка услуге ревизије локалног плана о управљању отпадом у циљу реализације пројекта "Чиста животна средина за бољи живот" програма "Exchange 4" (јавна набавка 404-59/2014-1)
- Јавни позив (10.09.2014. године)
- Конкурсна документација (10.09.2014. године)

Набавка лож уља евро ЕЛ за загревање просторија зграде општине Бабушница (јавна набавка 404-57/2014-4)
- Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (08.09.2014. године)
- Измењена конкурсна документација (08.09.2014. године)
- Одговор на питање (08.09.2014. године)
- Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (05.09.2014. године)
- Измењена конкурсна документација (05.09.2014. године)
- Одговор на питање (04.09.2014. године)
-Одговори на питања (03.09.2014. године)
- Јавни позив (01.09.2014. године)
- Конкурсна документација (01.09.2014. године)


Набавка услуга организовања форума, семинара и радионица у циљу реализације пројекта "Чиста животна средина за бољи живот" програм "Exchange 4" (јавна набавка 404-54/2014-1)
- Измењена конкурсна документација (26.08.2014. године)
- Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (26.08.2014. године)
- Одговори на питања (25.08.2014. године)

- Јавни позив (18.08.2014. године)
- Конкурсна документација
(18.08.2014. године)

Набавка два специјализована возила у циљу реализације пројекта "Чиста животна средина за бољи живот" програм "Exchange 4" (отворени поступак, јавна набавка 404-53/2014-1)
- Јавни позив (15.08.2014. године)
- Конкурсна документација
(15.08.2014. године)

Набавка контејнера, кутија за индивидуални компост и пресе за балирање отпада у циљу реализације пројекта“Чиста животна средина за бољи живот“, програма „Exchange 4” (отворени поступак, јавна набавка 404-50-2014-1)
- Измењен јавни позив (31.07.2014. године)
- Измењена конкурсна документација (31.07.2014. године)
- Јавни позив (22.07.2014. године)
- Конкурсна документација (22.07.2014. године)

-Набавка услуга ревизије пројектне документације за затварање нехигијенске депоније на територији општине Бабушница у циљу реализације пројекта "Чиста животна средина за бољи живот" програм "Exchange 4" ( јавна набавка 404-51/2014-1)
- Обавештење о обустави поступка јавне набавке (27.08.2014. године)

- Јавни позив (17.07.2014. године)
- Конкурсна документација
(17.07.2014. године)
- Пројекат санације, затварања и рекултивације постојећег сметлишта у Бабушници


Набавка услуга ревизије локалног плана управљања отпадом  у циљу реализације пројекта "Чиста животна средина за бољи живот" програм "Exchange 4" ( јавна набавка 404-42/2014-1)
- Обавештење о обустави поступка јавне набавке (27.08.2014. године)

- Јавни позив (16.07.2014. године)
- Конкурсна документација
(16.07.2014. године)
- Локални план управљања отпадом општине Бабушница 2010-2020
- План интегралног управљања комуналним отпадом за општину Димитровград 2011-2021

Набавка услуга штампања промотивног материјала за потребе пројектног тима у циљу реализације пројекта "Чиста животна средина за бољи живот" програм "Exchange 4" ( јавна набавка 404-40/2014-1)
- Јавни позив (30.05.2014. године)
- Конкурсна документација (30.05.2014. године)

Набавка горива за потребе пројектног тима у циљу реализације пројекта „Чиста животна средина за бољи живот” програма „Exchange 4“ (јавна набавка 404-36/2014-1)
-Јавни позив (16.05.2014. године)
-Конкурсна документација (16.05.2014. године)

Набавка канцелариског материјала за потребе општинске управе (јавна набавка 404-29/2014-4)
Јавни позив (25.04.2014. године)
Конкурсна документација (25.04.2014. године)

Набавка горива за потребе службених возила органа општине Бабушница (јавна набавка број 404-26/2014-1)
Обавештење о продужетку рока (11.04.2014.године)
Измењена конкурсна документација (11.04.2014.године)
Обавештење о продужетку рока  (09.04.2014. године)
Измењена конкурсна документација (09.04.2014. године)
Јавни позив
Конкурсна документација

Набавка горива за потребе службених возила(јавна набавка број 404-24/2014-4)
Обавештење о продужетку рока (09.04.2014.године)
Измењена конкурсна документација  (09.04.2014. године)
Обавештење о продужетку рока
Измењена конкурсна документација
Позив
Конкурсна документација

Набавка три аутобуса за потребе превоза путника на територији општине Бабушница (јавна набавка број 404-13/2014-1)
Измењена конкурсна документација (16.04.2014. године)
Обавештење о продужетку рока (16.04.2014. године)
Одговори на питања (16.04.2014. године)
Питања и одговори (11.04.2014. године)
Питања и одговори
Измењен позив
Измењена конкурсна документација

Позив
Конкурсна документација


Jавна набавка мале вредности добара - набавка горива за потребе службених возила.органа општине Бабушница (број ЈНМВ 404-10/2014-1 )
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
Позив
Конкурсна документација

Jавна набавка мале вредности добара - набавка горива за потребе службених возила органа општине Бабушница (број ЈНМВ 404-5/2014-4)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
Имењен позив
Измењена конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Позив
Конкурсна документација


2013.

Jавна набавка мале вредности добара - набавка путничког аутомобила за потребе органа општине Бабушница
Позив
Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности добара - набавка путничког аутомобила за потребе органа општине Бабушница
Позив
Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности услуга- услуга осигурања свих домаћинстава на територији општине Бабушница од пожара и неких других опасности, поплава и бујица и излива воде из инсталација.
Позив
Конкурсна документација

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Осигурање свих домаћинстава на територији општине Бабушница од пожара и неких других опасности, поплава и бујица и излива воде из инсталација

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

за јавну набавку добара велике вредности -  набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на теритирији општине Бабушница