Енергетска ефикасност

ЛОКАЛНИ ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР


П Р О Ј Е К А Т
Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“

Како бисте најједноставније објаснили шта је енергетска ефикасност?

Појам енергетска ефикасност се најчешће јавља у два могућа значења, од којих се једно односи на уређаје, а друго на мере и понашања. Под енергетски ефикасним уређајем сматра се онај који има висок степен корисног дејства, тј. мале губитке приликом трансформације једног вида енергије у други. Када је реч о мерама, под енергетском ефикасношћу подразумевају се мере које се примењују у циљу смањења потрошње енергије. Без обзира да ли је реч о техничким или не техничким мерама, или о променама у понашању, све мере подразумевају исти, или чак и виши, степен оствареног комфора и стандарда.

Које су енергетски ефикасне технологије доступне у Србији и које су најзаступљеније?

Када говоримо о стамбеном сектору, најзаступљеније су изолација објеката, уградња енергетски ефикасне столарије као и инсталација ефикасних котлова. У последње време имамо и значајну потражњу за топлотним пумпама и соларним панелима за производњу електричне енергије.

Шта се постиже инсталирањем енергетски ефикасних технологија у породичним кућама?

Постижу се мањи рачуни за електричну енергију и грејање, као и већи ниво комфора. Такође, све ове технологије утичу на смањење загађења човекове околине, првенствено побољшавајући квалитет ваздуха, који је у нашој регији веома лош.

 Нешто више о енергетски ефикасним прозорима и вратима.

Енергетска ефикасност прозора и врата је један од најбитнијих елемената када се ради о енергетским карактеристикама објекта. Утврђено је да се преко прозора и врата губи и до 40% енергије потребне за загревање објекта. 

GEFF програм подржава прозоре и врата који имају Uw<1,3W/m2K.

Наши савети за куповину прозора би били следећи:

  • Уколико узимате ПВЦ прозоре, купите прозоре од шестокоморних или седмокоморних профила, они су масивнији и енергетски ефикаснији. 
  • Купујте трослојна стакла. Цена прозора са трослојним стаклима је само мало већа од истих прозора са двослојним, али су трансмисиони губици топлоте мањи за 30-40%.

По ком принципу функционишу топлотне пумпе

Топлотна пумпа је уређај који преноси топлотну енергију између различитих средина, обично између затвореног простора и спољашњости. Када се користи за загревање објеката, енергија се преноси  из спољашње средине у објекат. Топлотна пумпа може да ради и као клима уређај преносећи топлоту из објекта ка споља.

У режиму грејања, фреон који је на  спољној температури се компримује и постаје врућ. Ова топлотна енергија се користи за грејање објекта, при чему се фреон хлади. Након декомпресије  враћа се у спољашњу средину хладнији од околине. Сада поново може да преузме енергију из ваздуха или земље и процес се понавља. Компресори, вентилатори и пумпе користе електричну енергију за свој рад.

Ефикасност топлотне пумпе се изражава као коефицијент перформанси (ЦОП), односно сезонски коефицијент перформанси (СЦОП). Што је број већи, топлотна пумпа је ефикаснија и троши мање енергије. 

GEFF програм подржава топлотне пумпе које имају ЦОП>4,3

Којим критеријумима треба да се води неко ко се одлучи да инвестира у ове технологије?

Најважнији критеријум треба да буде задовољење неке конкретне потребе, односно решавање конкретног проблема који корисник има, а везан је за потрошњу енергије.
Други критеријум је време за које се инвестиција врати кроз смањење  трошкова енергије. GEFF тим је припремио online Калкулатор енергетске ефикасности, помоћу кога клијенти могу израчунати уштеде које остварују инвестирајући у енергетски ефикасне технологије. 

Савет за људе који се определе да пређу на енергетски ефикасне технологије?

Прво треба инвестирати у смањење потрошње енергије. Ту спадају изолација објекта (посебно крова и зидова) као и уградња енергетски ефикасне столарије. Овим се не само штеди енергија, већ се повећава комфор становања, а смањују се и инвестиције у систем грејања.

Други корак треба да буде уградња енергетски ефикасне опреме (ефикасни котлови или топлотне пумпе) или опреме која производи енергију користећи обновљиве изворе (соларни фотонапонски системи, односно соларни панели или соларни системи за загревање воде).

 Cista energija

 


Мере енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бабушница спроводи и реализује:
Комисија за реализацију мера енергетске санације образована решењем број 317-4/2023-3 од 01.08.2023. године.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

- Правилник о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова у оквиру пројекта „чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у србији“ по јп 1/24 министарства рударства и енергетике

- Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у окивиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“

- Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима

- Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бабушница
- Мера 8
- Мера 7
- Мера 6
- Мера 5
- Мера 4
- Мера 3
- Мера 2а
- Мера 2
- Мера 1
- Листа привредних субјеката за спровођење мера енергетске санације
- Прилог 4 -Контролна листа за управљање животном средином и социјалним питањима
- Прилог 3 - Информација о потребној техничкој документацији
- Прилог 2 - Изјава
- Прилог 1 - Пријава

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бабушницаза 2023. годину
- Листа крајњих корисника којима су решењем одобрена средства
-
Прилог 3 - Изјава
-
Прилог 2 - Информација о потребној техничкој документацији
-
Прилог 1 - Пријава

КОНТАКТ:

Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон : 010 385 112  и 064 88 798 33

Све додатне информације и обавештења у вези реализације Мера енергетске санације, Јавних позива и друго, заинтересована лица могу се обратити на наведени број телефона и наведену електронску адресу.