Архива документи

- Регистар обједињених процедура закључно са 2018. годином преузмите
- Конкурси и огласи преузмите
- ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА од 29.12.2015.
-ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ  КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА од 18.12.2017.

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
- Статут општине Бабушница
Пословник скупштине општине Бабушница
Одлука о организацији општинске управе општине Бабушница од 15.11.2018. године
Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Бабушница за 2014. годину
- Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Бабушница
- Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Бабушница за 2015. годину
- Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Бабушница
- Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Бабушница
- Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Бабушница
- Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Бабушница