Конкурс за доделу средстава за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи(''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-други закон и 101/2016-други закон), члана 63.Статута општине Бабушница(''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 3/08, 5/08-исправка, 5/13 и 13/13),Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'' број 51/2009 и 99/2011-други закон), Правилника о средствима за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења (број 110-7/2018-3) и Одлуке о буџету општине Бабушница за 2018. годину (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 17/2017 и 5/2018) Општинско веће општине Бабушница расписује

КОНКУРС
задоделу средстава за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења

Тект целог конкурса и конкурсне документације можете преузети овде.
26. април 2018. године