Закључак којим се предлаже председнику општине да укине ванредну ситуацију на територији општине Бабушница

На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 87/2018),  члана 10. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ бр. 27/2020), Штаб за ванредне ситуације општине Бабушница на седници одржаној 14.05.2021. године, донео је

                                                                     ЗАКЉУЧАК
                       којим се предлаже председнику општине да укине  ванредну ситуацију 
                                            на територији општине Бабушница
18.мај.2021.године