Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Бабушница 12.01.2021.

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) и члана 15. Статута Општине Бабушница („Скупштински преглед Општине Бабушница“ бр. 4/2019 и 7/2019 - исправка), а на основу Закључка општинског штаба за ванредне ситуације број 06-2-1/2021-1 од 12.01.2021. године, председник општине доноси

ОДЛУКУ
о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Бабушница

12. јануар .2021. године.

Седница штаба за ванредне ситуације општине Бабушница 24.12.2020. године

Општински штаб за ванредне ситауције општине Бабушница је на седници  24.12.2020. године донео Закључак о поновном раду пијаце у општини Бабушница.

24. децембар 2020. године

Обавештење у вези подношење Захтева за стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије

Због неповољне епидемиолошке ситуације, а у складу са препорукама Владе Републике Србије у вези са спречавањем COVID-19, подношење захтева за стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије вршиће се у месним заједницама на територији општине Бабушница према месту пребивалишта подносиоца захтева. У циљу спречавања гужве на шалтерима услужног центра Општинске управе општине Бабушница, у наредним данима биће организовано достављање захтева по свим месним заједницама.
- Потребна документација
- Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије

16.12.2020. године

Седница штаба за ванредне ситуације општине Бабушница 15.12.2020. године

Општински штаб за ванредне ситуације општине Бабушница на седници од 15.12.2020. донео је Закључак о продужењу трајања ванредне ситуације у општини Бабушница.

15. децембар 2020. године