Седница штаба за ванредне ситуације општине Бабушница 12.10.2020. године

Општински штаб за ванредне ситуације општине Бабушница на седници од 12.10.2020. донео је два закључка:

- о отказивању традиционалне манифестације Вурдијада
- о ограничавању радног времене угоститељских објеката: кафића, ресторана и кладионица

12. октобар 2020. године

Писмо председника општине - припрема буџета за 2021. годину

          У складу са буџетским календаром отпочели смо са активностима на изради буџета општине Бабушница за 2021.годину. Поступак припреме за израду и доношење Одлуке о буџету одвија се у складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти, које нам је доставило Министарство финансија Републике Србије. У упутству су садржане основне економске претпоставке и смернице за израду буџета.
          Одлука о буџету је један од најважнијих правних аката који доноси Скупштина јединице локалне самоуправе. Овом Одлуком треба да се обезбеди правни и финансијски оквир за бржи развој наше општине, повољна клима за улагање у пољопривреду, отварање малих и средњих предузећа, развој инфраструктуре и других привредних активности. Такође, буџетом треба обезбедити средства за функционисање свих виталних функција наше општине, као што су образовање, здравство, култура, спорт...
         Текст целокупног писма можете преузети овде.

29.09.2020. године

Закључак штаба за ванредне ситуације општине Бабушница

             Општински штаб за ванредне ситуације општине Бабушница на седници од 14.09.2020. године је разматрао епидемиолошку ситуацију на територији општине Бабушница.

На основу дискусије Штаб доноси:

                                                                                 

                                                             З А К Љ У Ч А К

 

             Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 неће се одржати традиционални вашар који је планиран за 20.09.2020. године, јер подразумева окупљање више од 30 лица што је у супротности са Наредбом о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору („Службени гласник РС“ бр. 100/2020 и 111/2020)

Позивају се надлежне службе и ЈКП „Комуналац“ Бабушница да појачају контролу рада пијаце и поштовања прописа којима је одређена локација за одржавање пијаце, а све у складу са поменутом наредбом.

Скенирани и потписани закључак можете преузети овде.
15.09.2020.године

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Подстицаји на унапређењу пословног амбијента за развој иновативне привреде, који су на предлог Владе Републике Србије имплеметирани у законодавство Републике Србије представљени су у посебној брошури коју можете преузети путем следећег линка: 

https://inovacije.srbijastvara.rs/

  1. септембар 2020.године