Одлука о укидању ванредне ситуације за целу територију општине Бабушница

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 87/2018),  члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) и члана 15. Статута Општине Бабушница („Скупштински преглед  Општине Бабушница“ бр. 4/2019 и 7/2019 - исправка), а на основу Закључка општинског штаба за ванредне ситуације број 06-70-1/2021-1 од 14.05.2021. године, председник општине доноси

                                                                  ОДЛУКУ
                  о укидању ванредне ситуације за целу територију општине Бабушница
 
18.мај.2021.године