Јавни оглас за вршење увида у бирачки списак

На основу члана 14. став 1.  и члана 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник  Р Србије“ број 104/2009 и 99/2011), тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник  Р Србије“ број 15/2012 и 88/2018), члана 47. Одлуке о месним заједницама на територији општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 16/2021) и Одлуке о расписивању избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 17/2021) Општинска управа општине Бабушница објављује 

                                                                ЈАВНИ ОГЛАС
                                           ЗА ВРШЕЊЕ УВИДА У БИРАЧКИ СПИСАК