Јавни оглас за вршење увида у бирачки списак

На основу члана 14. , 15. и 24. став 3. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник Р Србије“ број 104/2009 и 99/2011), тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл.гласник Р Србије“ број 15/2012, 88/2018 и 67/2020) и Одлуке о расписивању републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије („Сл. гласник Р Србије“ број 115/2021) Општинска управа општине Бабушница објављује

Ј А В Н И О Г Л А С
ЗА ВРШЕЊЕ УВИДА У БИРАЧКИ СПИСАК