Обавештење за ученике и студенте у вези издавања уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства

Општинска управа Бабушница обавештава ученике и студенте да је и даље надлежна за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства, које ученици односно студенти, поред остале документације, прилажу приликом подношења захтева за остваривање права на дом ученика односно студентски дом, ученичку, студентску стипенцију, ученички или студентски кредит итд.
У складу са Законом о општем управном поступку Општинска управа издаје ова уверења на основу чињеница, односно података о којима не води службену евиденцију, а које је потребно утврдити у доказном поступку.
Потребне податке у доказном поступку може да поднесе сама странка или да Општинска управа прикупи доказе по службеној дужности.
С обзиром да је сада прикупљање података по службеној дужности од појединих органа искључиво електронски путем каква је, примера ради комуникација између Општинске управе са Републичким Геодетским заводом -  Службе за катастар непокретности у Бабушници и комуникација између ове Службе и Службе у Пироту, обрада захтева који Општинска управа достави Републичком Геодетском заводу може да потраје и до неколико дана или дуже.
ИЗ НАВЕДЕНОГ РАЗЛОГА ОПШТИНСКА УПРАВА БАБУШНИЦА ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ ДА НЕЋЕ МОЋИ ИСТОГ ДАНА, КАДА УЧЕНИК ОДНОСНО СТУДЕНТ ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПРОСЕЧНОМ ПРИХОДУ ПО ЧЛАНУ ДОМАЋИНСТВА, ТО УВЕРЕЊЕ И ИЗДА ТОГ ДАНА, КАКО ЈЕ ТО, УГЛАВНОМ, БИЛА ПРАКСА ДО САДА И МОЛИ УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ ДА ОБРАТЕ ПАЖЊУ НА РОКОВЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЊИХОВИХ ПРАВА, А САМИМ ТИМ И ДА ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ДОСТАВЉАЈУ ЗАХТЕВЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА У СКЛАДУ СА ГОРЕ НАВЕДЕНИМ РАЗЛОЗИМА.

07. септембар 2022. године