ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У 2019. ГОДИНИ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-други закон и 101/2016-други закон и 47/2018), члана 63.Статута општине Бабушница(''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 3/08, 5/08-исправка, 5/13 и 13/13), члана 28. 32 и 44. Закона о црквама и верским заједницама (''Службени гласник РС'', број 36/2006) и Одлуке о буџету општине Бабушница за 2018. годину (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 17/2017, 5/2018 и 16/2018, Општинско веће општине Бабушница расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У 2019. ГОДИНИ

На основу Одлуке о буџету за 2019. годину из буџета општине Бабушница укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката/програма цркава и верских заједница је 400.000,00 динара. Максималан износ који се може доделити по једном пројекту је 400.000,00 динара. Текст целог конкурса можете преузети овде.
05.02.2019. године