Конкурси и oгласи до 2018 (2)

КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

 

2018

Јавни конкурс за додатно финансирање већ одобрених програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2018. години (06.12.2018. године)
- Образац финансијског буџета програма

Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализацију програма/пројеката у 2018. години
(28.11.2018. године)
-Образац пријаве

Конкурс за доделу средстава за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса  које реализују удружења
(28.11.2018. године)
- Конкурсна документација

Интерни конкурс за попуњавање радних места у општинској управи општине Бабушница
(06.11.2018 године)
Решење о неуспеху интерног конкурса (23.11.2018. године)

Јавни позив за доделу новчане помоћи ученицима и студентима са територије општине Бабушница
(30.10.2018. године)

Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Бабушница (12.09.2018. године)

- Изјава

Јавни увид поводом нацрта Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Јерма" (18.07.2018. године)
Оглас рани јавни увид PPPPN SRP Јерма
Обавештење
Материјал за рани јавни увид можете преузети на следећем линку:http://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/javni-uvid-u-nacrt-prostornog-plana-podrucja-posebne-namene-specijalnog-rezervata-prirode 

Конкурс о додели подстицајних средстава у циљу реализације мера и инвестиција у оквиру програма подршке пољопривредне политике и политике руралног  развоја општине Бабушница за 2018. годину (18.07.2018. године)
- Удружења обрасци

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за малу хидроелектрану "Звонце" (10.07.2018. године)
- Урбанистички пројекат

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018. години (02.07.2018. године)
- Пријава за јавне радове

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање нових публикација завичајних стваралаца у области белетристике (проза, поезија, драма), фолклористике, хронике села и историографије
( Народна библиотека 20.06.2018. године)
- Решење о образовању Комисије
- Решење о покретању поступка

Јавни увид Плана детаљне регулације за кп.бр. 2677 КО Велико Боњинце
(11.06.2018. године)
- Нацрт плана детаљне регулације

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање посебних програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2018. години
(31.05.2018. године)
- Образац финансијског буџета
- Образац за писање предлога програма

Јавни оглас за прикупљање писаних понуда ради давања у закуп пословног простора на "Купалишном комплексу" у Бабушници са Прилогом 1 - Образац понуде
(Туристичка организација 23.05.2018. године)
- Прилог 2 - Уговор о закупу

Конкурс за доделу средстава за финансирање пројеката за пружање услуга помоћ у кући за стара лица у општини Бабушница
(07.05.2018. године)
- Конкурсна документација
- Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката (14.06.2018. године)

Конкурс за доделу средстава за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализију удружења
(26.04.2018. године)
- Конкурсна документација
- Измењена листа вредновања и рангирања пријављених пројеката (14.06.2018. године)
- Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката (14.06.2018. године)

Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализацију програма/пројекта у 2018. години (26.04.2018. години)
- Образац пријаве

Јавни позив за доделу дечијих ауто седишта у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Бабушница за 2018. годину
(04.04.2018. године)
-Пријавни формулар за доделу седишта за децу за путничка возила у 2018. години

Извештај о спроведеном конкурсу и анализа квалитета подржаних пројеката Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања општине Бабушница за 2017. годину
(10.03.2018. године)

Јавни позив за суфинансирање пројекта ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања (10.03.2018. године)
- Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката
- Наративни и финансијски извештај (word)
- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања (word)
- Записник са седнице Стручне комисије за оцену пројеката
- Решење о расподели средстава

Јавни позив за доделу новчане помоћи ученицима и студентима са територије општине Бабушница
(20.02.2018.године)

Оглас за прикупљање писаних понуда за давење у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бабушница
- други круг (12.02.2018. године)

Рани јавни увид Плана детаљне регулације за кп.бр. 2677 КО Велико Боњинце
(07.02.2018 године)
Материјал за План детаљне регулације


Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2018. години (24.01.2018. године)
- Образац за писање предлога програма
- Образац финансијког буџета


Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Јерма" (11.01.2018. године)
Оглас рани јавни увид PPPPN SRP Јерма
Обавештење
Материјал за рани јавни увид можете преузети на следећем линку: http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/rani-javni-uvid-povodom-izrade-prostornog-plana-podruchja-posebne-namene-specijalnog

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бабушница
(08.01.2018. године)


2017

 
Јавни позив за доделу Светосавске награде (26.12.2017)

Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Бабушница
(15.12.2017.године)
Конкурсна документација


К
онкурс зафинансирањеилисуфинансирањепроjекатаизобластиразвоја културе и подстицаја културног и уметничког стваралаштвана територији општине Бабушницау 2017. години
(28.11.2017. године)
- Конкурсна документација

Закључак о додели средстава за набавку садница воћа по Конкурсу о додели подстицајних средстава у циљу реализације инвестиције подизања нових или обнављања постојећих засада воћака (09.10.2017. године)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
(01.09.2017. ГОДИНА)


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ (01.09.2017. ГОДИНА)

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2017. години
(09.08.2017. године)
- Образац за писање предлога програма
- Образац финансијког буџетаPROJECT MANAGER for the project “Reconstruction and Renovation of the Marketplace with Access Roads” (14.07.2017. године)


Закључак о измени конкурса о додели подстицајних средставау циљу реализације инвестиције подизања нових или обнављања постојећих засада засада воћака (набавка садница воћа)
(21.06.2017. године)

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2017. години
(16.06.2017. године)
-Образац за писање предлога програма
- Образац финансијког буџета

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање посебних прграма из области спорта на територији општине Бабушница у 2017. години
(16.06.2017. године)
- Образац за писање предлога програма
-Образац финансијског буџета

Јавни оглас за прикупљање писаних понуда ради давања у закуп пословног простора на "Купалишном комллексу" у Бабушница
(06.06.2017. - туристичка организација)
- Прилог 2 ( модел уговора)

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање нових публикација завичајних стваралаца у области белетристике (проза, поезија, драма), фолклористике, хронике са села и историографије
(25.05.2017. године)

Јавни конкурс за прикупљање писаних понуда ради давања у закуп пословног простора "На купалишном комплексу" у Бабушници са обрасцем понуде
( 24.05.2017. године)
- Уговор о закупу - продаја освежавајућих напитака
- Уговор о закупу - продаја брзе хране
- Уговор о закупу - продаја сладоледа
- Одлука о додели уговора - продаја сладоледа
- Одлука о обустави поступка - продаја освежавајућих напитака и продаја брзе хране

Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Бабушница за 2017. годину
(12.05.2017. године)
Конкурсна документација

КОНКУРС О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ПОДИЗАЊЕ НОВИХ ИЛИ ОБНАВЉАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЗАСАДА ВОЋАКА (НАБАВКА САДНИЦА ВОЋАКА)
(24.04.2017. године)

КОНКУРС О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРЕ „УСПОСТАВЉАЊЕ И ЈАЧАЊЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ“ (24.04.2017. године)
- Образац програма
- Гангтограм активности
- Образац финансијског буџета
- Образац наративног буџета

КОНКУРС О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗГРАДЊА СТАКЛЕНИКА И НАБАВКА ОПРЕМЕ И/ИЛИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ И ПРОИЗВОДЊУ ЈАГОДАСТОГ ВОЋА, КАО И РАСАДНИЧКУ ПРОИЗВОДЊУ И ЦВЕЋАРСТВО У ЗАШТИЋЕНОМ И ПОЛУЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ (НАБАВКА КОНСТРУКЦИЈА И ПОКРИВНИХ ФОЛИЈА ЗА ПЛАСТЕНИКЕ СА СИСТЕМОМ НАВОДЊАВАЊА КАП ПО КАП) (24.04.2017. године)

КОНКУРС О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ НАБАВКА КВАЛИТЕТНИХ ГОВЕДА, ОВАЦА, КОЗА И СВИЊА ТОВНИХ РАСА (НАБАВКА ПРИПЛОДНИХ УМАТИЧЕНИХ ЖЕНСКИХ ЈАГЊАДИ)
(24.04.2017. године)

Јавни увид нацрта Првих измена и допуна Плана генералне регулације Бабушнице
(24.03.2017. године)
- Нацрт Првих измена и допуна

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања до краја 2017. године (15.03.2017.године)
- Наративни и финансијски извештај (word)
- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања (word)
- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања (pdf)
- Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката
- Решење о расподели средстава
- Записник са седнице комисије

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса из области социјалне заштите на територији општине Бабушница
(08.03.2017. године)
- Конкурсна документација

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2017. години
(23.01.2017. година)
- Образац предлога програма за учешће на јавном конкурсу
- Образац финансијског буџета

 2016

Јавни позив за доделу Светосавске награде (21.12.2016. године)

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта

- МХЕ Љуберађа -  урбанистички пројекат (09.12.2016. године)

Измена и допуна конкурса за реализацију измене и допуне програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница у 2016. години
(09.12.2016. године)

Интерни конкурс за попуњавање радних места у општинској управи општине Бабушница
(09.12.2016. године)

Јавни позив за реализацију програма стручна пракса у 2016. години
(08.12.2016. године)
Захтев за учешће у програму стручна пракса

Јавни конкурс за додтано финансирање већ одобрених програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2016. години (07.12.2016. године)

Јавни увид плана детаљне регулације пословно производног комплекса 4-1
(03.11.2016. године)
- Нацрт плана

Јавни увид плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода Бабушница (03.11.2016. године)
- Нацрт плана

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за пружање услуга помоћ у кући за стара и изнемогла лица у општини Бабушница
(11.10.2016.године)
- Конкурсна документација

Конкурс-за финансирање и суфинансирање програма/пројеката удружења и организација цивилног друштва која су од јавног интереса за општину Бабушница у облaсти одрживог развоја у домену пољопривреде (развој пчеларства)
(20.09.2016. године)
- Конкурсна документација

Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања општине Бабушница за 2016. годину
(07.09.2016. године)
- Обавештење (23.09.2016. године)
- Решење о расподели средстава (23.09.2016. године)
-Предлог о додели средстава (23.09.2016. године)

Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Бабушница за 2016. годину
  (01.09.2016. године)

- Обавештење о Инфо дану о јавном конкурсу
- Конкурсна документација


Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују назапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом у 2016. години
(30.08.2016. године)
- Пријава за јавне радове


Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања до краја 2016. године 
(12.08.2016. године)
- измена
Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања до краја 2016. године  (11.08.2016. године)
- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања
- Буџет пројекта


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ(04.08.2016. ГОДИНА) ВАЖИ ДО 31.10.2016. ГОДИНЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ (04.08.2016. ГОДИНА) ВАЖИ ДО 31.10.2016. ГОДИНЕ

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бабушница

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање додатних програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2016. години (29.06.2016. године)
- Конкурс
- Конкурсна документација

 
Рани јавни увид излаже Плана детаљне регулације ,,Постројења за пречишћавање отпадних вода Бабушница“ (14.06.2016)
- Материјал за План детаљне регулације ,,Постројења за пречишћавање отпадних вода Бабушница“


Рани јавни увид Плана детаљне регулације "Пословно производног комплекса 4-1" (14.06.2016)
- Материјал за План детаљне регулације ,,Пословно производног комплекса 4-1“ Конкурс за реализацију мере подршке развоју овчарства - подршка набавци уматичених приплодних јагњади у оквиру програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница у 2016. години

Рани јавни увид првих измена и допуна Плана генералне регулације
- Материјал за прве измене и допуне Плана генералне регулације БабушницаКонкурс за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница у 2016. години

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање нових публикација завичајних стваралаца у области белетристике (проза, поезија, драма), фолклористике, хронике села и историографије

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2016. години (датум објаве 21.01.2016. године)
Конкурс
Конкурсна документација2015

РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа ,,Комуналац'' Бабушница

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ СПОЉНИХ САРАДНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ДО КРАЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА "ПОБОЉШАЊЕ РАДА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ"

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015. ГОДИНИ,23.06.2015.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ БАБУШНИЦА

Конкурс за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница у 2015. години. (15.05.2015. године)

Решење о именовању Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања.

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса из области социјалне заштите на територији општине Бабушница
Конкурс
Конкурсна документација

Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката из области развоја културе и подстицаја културног и уметничког стваралаштва на територији општине Бабушница у 2015. години
Конкурс
Конкурсна документација

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања (14.03.2015. године)
- Јавни позив
- Конкурсна документација

Јавни позив за доделу 30 монтажних кућа у овкиру другог потпројекта Регионалног стамбеног програма Републике Србије - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 29.01.2015.
Јавни позив
Образац пријаве
Изјава

Оглас о продаји возила путем усменог јавног надметања (25.06.2014. године)

Оглас о продаји возила путем усменог јавног надметања (31.05.2014. године)

Конкурс за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница у 2014. години

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана и неформалне групе средствима из буџета општине Бабушнице
Јавни позив
Конкурсна документација

РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа ,,Комуналац'' Бабушница

РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ БАБУШНИЦА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА У БАБУШНИЦИ