Просторни план подручја посебне намене специјалног резервата прирорде "Јерма"


ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОРДЕ "ЈЕРМА"

Комплетну документацију можете погледати и преузети испод:

- Графички део
- Текстуални део

Калкулатор пореза

Општина Бабушница

Калкулатора обрачуна пореза на имовину

Спроведено у оквиру програма "Европски ПРОГРЕС" а у циљу реализације пројекта "Унапређење рада локалне пореске администрације".