XII СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

                   
Председник Скупштине општине Бабушница Дејан Лазаревић, заказао је за петак, 3. март 2017. године са почетком у 11:00 часова,  XII седницу локалног парламента са следећим дневним редом:

1. Предлог Одлуке о доношењу Локалног акционог плана за младе 2017 - 2021 општине Бабушница
2. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја Савета за здравље општине Бабушница за 2015. годину
3. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја Савета за здравље општине Бабушница за 2016. годину
4. Предлог Одлуке о давању права коришћења на покретним стварима и ситног инвентара Туристичкој организацији општине Бабушница
5. Предлог Решења о давању сагласности на План рада Дома здравља ''Др Јован Ристић'' за 2017. годину
6. Предлог Решења о давању сагласности на финансијски план Историјског архива у Пироту за 2017. годину
7. Предлог Решења о давању сагласности на План и програм рада Центра за социјални рад Бабушница за 2017. годину
8.Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад Бабушница за 2016. године
9. Предлог Решења о давању сагласности на Статут Народне библиотеке Бабушница
10. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' из Бабушнице
11. Предлог Решења о давању сагласности на измену и допуну Програма пословања за 2017. годину Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' из Бабушнице
12. Предлог Решења о давању сагласности на Ценовник услуга летњег и зимског одржавања јавних путева Јавном комуналном предузећу ''Комуналац'' из Бабушнице
13. Предлог Решења о давању сагласности на посебан Програм коришћења субвенција општине Бабушница у области водоснабдевања Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Бабушница за 2017. годину
14. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Бабушница о Тарифном систему јавног градског и приградског превоза путника на територији општине Бабушница
15. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду Дома културе Бабушница за 2016. годину
16. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду Општинске управе општине Бабушница за 2016. годину
17. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду Народне библиотеке општине Бабушница и извештаја о финансијском пословању Народне библиотеке у Бабушници за 2016.годину
18. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду Црвеног крста општине Бабушница за 2016. годину
19. Предлог Одлуке о давању на коришћење комбиноване грађевинске машине
20. Предлог Одлуке о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Бабушница за 2017. годину
21. Одброничка питања и иницијативе.

 1. март 2017. године

Планови јавних набавки

ПЛАНОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ

2020

Прва измена Плана јавних набавки за 2020. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа
Прва измена Плана јавних набавки за 2020. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа
Прва измена Плана јавних набавки за 2020. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа

План јавних набавки за 2020. годину наручиоца општина Бабушница- Општинска управа
План јавних набавки за 2020. годину -Туристичка организација општине Бабушница

2019

Седма измена Плана јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа
Шеста измена Плана јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа

Прва измена Плана јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница - Скупштина општине

Пета измена Плана јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа

План јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница - Председник

Четврта измена Плана јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа

Трећа измена Плана јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа

План јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница- Општинска управа
- измена због техничке грешке 3
План јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница- Општинска управа - измена због техничке грешке 2
Друга измена Плана јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа

План јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница- Општинска управа
- измена због техничке грешке 1
Прва измена Плана јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница - Општинска управа

План јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница- Општинска управа
План јавних набавки за 2019. годину наручиоца општина Бабушница - Скупштина општине за 2019. годину
Одлука о усвајању Плана јавних набавки наручиоца општина Бабушница - Општинска управа за 2019. годину
План јавних набавки 2019. годину -Туристичка организација општине Бабушница

2018

- Трећа измена Плана јавних набавки за 2019. годину - Председник општине Бабушница
- Друга измена Плана јавних набавки за 2018. годину - Председник општине Бабушница
- Прва измена Плана јавних набавки за 2018. годину - Председник општине Бабушница

- План јавних набавки за 2018. годину - Председник општине Бабушница

- План јавних набавки за 2018. годину - Општинска управа општине Бабушница


2017

- Друга измена Плана јавних набавки за 2017. годину - Председник општине Бабушница
- Друга измена Плана јавних набавки за 2017. годину - Општинска управа општине Бабушница
- Прва измена Плана јавних набавки за 2017. годину - Општинска управа општине Бабушница
- План јавних набавки за 2017. годину - Председник општине Бабушница
- План јавних набавки за 2017. годину - Општинска управа општине Бабушница

 

Контролне листе грађевинске инспекције 1

Контролне листе грађевинске инспекције