ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ

 

2022

Анекс 2 Уговор о одржавању чистоће и зеленила на јавним површинама у Бабушници за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године 
Уговор о извођењу радова на реализацији Програма зимског одржавања (општински путеви и улице) за зимску 2022/23 годину
Анекс 4 Уговор о извођењу радова на реализацији "Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину"
Анекс 1 Уговор о одржавању чистоће и зеленила на јавним површинама у Бабушници за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године
Анекс 2 Уговор о поверавању Јавном комуналном предузећу "Комуналац" Бабушница - обављања комуналне делатности - обезбеђење јавног осветљења на територији општине Бабушница за 2022. годину
Анекс 1 Уговор о поверавању обављања комуналне делатности - превоз путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Бабушница за 2022. годину
Анекс 3 Уговор о извођењу радова на реализацији "Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину"
Анекс 1 Уговор о реализацији Пројекта очувања заштите земљишта као природног ресурса у 2022. години на територији општине Бабушница
Анекс 3 Уговор о извођењу радова на реализацији "Програма радова на летњем одржавању општинских асфалтних путева и улица у Бабушници за 2022. годину" 
Уговор о унапређењу саобраћајне инфраструктуре
Уговор о извођењу радова на реализацији Програма коришћења средстава од наплате накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Бабушница 
Уговор о реализацији Програма текућег одржавања водоводне мреже на територији општине Бабушница за 2022. годину
Уговор о реализацији Програма текућег одржавања канализационе мреже на територији општине Бабушница за 2022. годину
Анекс 1 Уговор о поверавању Јавном комуналном предузећу "Комуналац" Бабушница - обављања комуналне делатности - обезбеђење јавног осветљења на територији општине Бабушница за 2022. годину
Анекс 2 Уговор о извођењу радова на реализацији "Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину"
Анекс 2 Уговор о извођењу радова на реализацији "Програма радова на летњем одржавању општинских асфалтних путева и улица у Бабушници за 2022. годину"
Уговор о реализацији Пројекта очувања заштите земљишта као природног ресурса у 2022. години на територији општине Бабушница
Уговор о реализацији Пројекта пошумљавања јавних површина централног градског парка у Бабушници са ЈКП Комуналац из Бабушнице
Анекс 1 Уговор о извођењу радова на реализацији "Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину"
Анекс 1 Уговор о извођењу радова на реализацији "Програма радова на летњем одржавању општинских асфалтних путева и улица у Бабушници за 2022. годину"
Уговор о Реализацији Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Бабушница за 2022. годину, у складу са Програмом пословања ЈКП Комуналац за 2022. годину број 1355/2 од 30.11.2021. године
Уговор о извођењу радова на реализацији "Програма радова на санацији макадамских општинских путева и улица на територији општине Бабушница за 2022. годину"
Уговор о извођењу радова на реализацији "Програма радова на летњем одржавању општинских асфалтних путева и улица у Бабушници за 2022. годину"

2021


Уговор о поверавању обављања комуналне делатности - превоз путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Бабушница за 2022. годину 
Уговор о одржавању чистоће и зеленила на јавним површинама у Бабушници за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године
Уговор о поверавању Јавном комуналном предузећу "Комуналац" Бабушница - обављања комуналне делатности - обезбеђење јавног осветљења на територији општине Бабушница за 2022. годину
Одржавање чистоће и зеленила на јавним површинама у Бабушници за период 01.01.2022. - 31.12.2022.
Уговор о извођењу радова на реализацији Програма зимског одржавања јавних путева (општински путеви и улице) за зимску 2021/22. годину

Одржавање градске чистоће и зеленила на јавним површинама у Бабушници за период 01.01.2021.-31.12.2021. године 
Уговор о реализацији Пројекта очувања земљишта као природног ресурса у 2021. години на територији општине Бабушница
Уговор о уклањању отпада са дивљих депонија на територији општине Бабушница
Реализација Програма летњег одржавања јавних путева (општинских путева и улица) за 2021. годину
Реализација Програма текућег одржавања водоводне мреже на територији општине Бабушница за 2021. годину
Реализација Програма текућег одржавања канализационе мреже на територији општине Бабушница за 2021. годину 
Извођење радова и набавка потребног материјала на повезивању Управне зграде и Хидрантске мреже пијаце у Бабушници на јавну водоводну мрежу
Реализација Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Бабушница за 2021. годину, у Складу са Програмом пословања бр. 1257/2 од 27.11.2020 и Измени и допуни Програма пословања бр. 239/2 од 18.03.2021 године (Сагласност СО Бабушница бр 325-59/2020-2 дана 18.12.2020. тј. 023-3/2021-2 од 26.03.2021. године)
Уговор о поверењу Јавном комуналном предузећу "Комуналац" бабушница - обављања комуналне делатности - обезбеђење јавног осветљења на територији општине Бабушница за 2021. годину
Одржавање чистоће и зеленила на јавним површинама у Бабушници за период 01.01.2021. - 31.12.2021 
Уговор о извођењу радова на санацији штете настале услед обилних падавина у 2021. години на путевима у општини Бабушница
Уговор о поверавању обављања комуналне делатности - превоз путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Бабушница за 2021. годину
Уговор о реализацији Програма зимског одржавања јавних путева (општински путеви и улице) за 2020/21. годину
Посебан програм коришћења субвенција општине Бабушница у области водоснабдевања за 2021. годину
Анекс I Уговорa о извођењу радова на санацији штете настале услед обилних падавина у 2021. години на путевима у општини Бабушница
Уговор о извођењу радова на санацији штете настале услед обилних падавина у 2021. години на путевима у општини Бабушница
Уговор о поверавању Јавном комуналном предузећу "Комуналац" Бабушница-обављања комуналне делатности- обезбеђење јавног осветљења на територији општине Бабушница за 2021. годину
Одржавање чистоће и зеленила на јавним површинама у Бабушници за период 01.01.2021-31.12.2021.


2020

Инвестиционо одржавање водоводне мреже на територији општине Бабушница у складу са Решењем општинског већа општине Бабушница о давању сагласности на Програм инвестиционог одржавања водоводне мреже на територији општине Бабушница бр. 352-19/2020-3 од 09.09.2020. године
Први анекс Уговора о извођењу радова на реализацији Програма одржавања јавних путева (општински путеви и улице) за 2020. годину
Уговор о извођењу радова на реализацији Програма одржавања јавних путева
(општински путеви и улице) за 2020. годину
Уговор о субвенцији из инструмената за претприступну помоћ II Br. RD 02-29-188/04.11.2020.

2017

Обавештење о закљученом уговору (за јавну набавку 404-94/2017-1)
Обавештење о закљученом уговору (за јавну набавку 404-90/2017-4)
Одлука о додели уговора
(за јавну набавку 404-102/2017-4)
Одлука о додели уговора
(за јавну набавку 404-94/2017-1)
Одлука о измени уговора
(за јавну набавку 404-59/2016-1)
Одлука о додели уговора
(за јавну набавку 404-90/2017-4)
Одлука о другој измени уговора (за јавну набавку 404-63/2016-1)
Одлука о другој измени уговора (за јавну набавку 404-62/2016-1)
Обавештење о закљученом уговору
(за јавну набавку 404-66/2017-4)
Обавештење о закљученом уговору (за јавну набавку 404-64/2017-4)
Одлука о додели уговора (за јавну набавку 3/2017 - Туристичка организација)
Одлука о додели уговора (за јавну набавку 2/2017  - Туристичка организација)
Одлука о другој измени уговора (за јавну набавку број 404-79/2016-1)
Одлука о додели уговора
(за јавну набавку број 404-66/2017-4)
Одлука о додели уговора
( за јавну набавку број 404-64/2017-4)
Одлука о другој измени уговора
(за јавну набавку број 404-57/2016-1)
Одлука о додели уговора
(за јавну набавку број 404-61/2017-4)
Обавештење о закљученом уговору
(за јавну набавку број 404-68/2017-4)
Обавештење о закљученом уговору (за јавну набавку број 404-42/2017-4)
Одлука о измени уговора број 404-87/2016-1

Одлука о додели уговора
(за јавну набавку 404-51/2017-4)
Одлука о додели уговора
(за јавну набавку 404-42/2017-4)
Обавештење о закљученом уговору (за јавну набавку 404-26/2017-4)
Одлука о измени уговора
(за јавну набавку 404-74/2016-1)
Одлука о измени уговора
( за јавну набавку 404-57/2016-1)
Одлука о додели уговора
(за јавну набавку 404-26/2017-4)
Одлука о додели уговора (за јавну набавку 404-36/3017-1)
Одлука о измени уговора
(за јавну набавку 404-48/2016-1)
Обавештење о закљученим уговорима
(за јавну набавку 404-21/2017-1)
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку
(404-63/2016-1)
Обавештење о закљученом уговору (за јавну набавку 404-62/2016-1)
Одлука о додели уговора
(за јавну набавку 404-21/2017-1)
Обавештење о закљученом уговру
(за јавну набавку број 404-74/2016-1)
Обавештење о закљученом уговору (за јавну набавку број 404-68/2016-1)
Обавештење о закљученом уговору
(за јавну набавку број 404-83/2016-1)
Одлука о додели уговора
( за јавну набавку 404-74/2016-1)
Одлука о додели уговора
(за јавну набавку 404-68/2016-1)

Обавештење о закљученом уговору
( за јавну набавку 404-59/2016-1)
Одлука о додели уговора (за јавну набавку 404-83/2016-1)
Одлука о додели уговора (за јавну набавку 404-63/2016-1)


2016


Обавештење о закључаном уговору (јавна набавка број 404-81/2016-1)
Обавештење о закљученом уговору
(јавна набавка број 404-79/2016-1)
Одлука о додели уговора
(404-62-2016-1)
Одлука о додели уговора
(404-81/2016-1)
Одлука о додели уговора
(404-79/2016-1)
Одлука о додели уговора
( 404-59/2016-1)
Туристичка организација општине Бабушница - Одлука о додели уговора
(69/2016)
Одлука о додели уговора
(404-57/2016-1)
ЈКП Комуналац Бабушница - Одлука о додели уговора
(1453/2016)
Обавештење о закљученом уговору
(404-49/2016-1)
Одлука о додели уговора
(404-49-6/2016-1)
Одлука о додели уговора (404-48/2016-1)
Обавештење о закљученом уговору (404-44/2016-1)
Одлука о додели уговора
(404-40/2016-1)
Одлука о додели уговора
(404-38/2016-1)
Одлука о додели уговора
(404-29/2016-4)
Одлука о додели уговора (404-25/2016-1)
Одлука о закљученом уговору (404-22/2016-1)
Одлука о додели уговора
(404-18/201
6-4)
Одлука о додели уговора (404-10/2016-1)
Обавештење о закљученом уговору (404-12/2016-1)
Одлука о додели уговора
(404-11/2016-1)
Одлука о додели уговора
(
404-9/2016-1)


2015

Одлука о додели (404-10/2016-1)
Обавештење о закљученом уговору (404-90/2015-1)-Информација за уговарача осигурања
Одлука о додели уговора
(404-78/2015-1)
Обавештење о закљученом уговору
(404-70/2015-4)
Обавештење о закљученом уговору
(404-66/2015-1)
Одлука о додели уговора
(404-62/2015-4)
Одлука о додели уговора
(404-61/2015-1)
Обавештење о закљученом уговору
(404-64/2015-4)
Одлука о додели уговора (404-55/2015-1)
Одлука о додели уговора
(404-56/2015-4)
Обавештење о закљученом уговору
(404-7/2015-4)


2014

Обавештење о закљученом уговору (404-72/2014-1)
Обавештење о закљученом уговору (404-57/2014-4)
Обавештење о закљученом уговору (404-13/2014-1)
Обавештење о закљученом уговору (404-29/2014-4)
Обавештење о закљученом уговору (404-26/2014-1)
Обавештење о закљученом уговору (404-24/2014-4)