Jавна набавка добара мале вредности – Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе

Сагласно одредбама члана 39, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ ,

број 124/2012 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

                                       ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

                 упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
                                                                 број 404-71/2020-4

         набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе општине Бабушница

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
25. јун 2020. године.

Jавна набавка мале вредности : набавка гасног уља екстра лаког евро ЕЛ за загревање просторија зграде општине Бабушница

Сагласно одредбама члана 39, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-69/2020-4

набавка гасног уља за загревање просторија зграде општине Бабушница

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
25. јун 2020. године.

Jавна набавка мале вредности добара – набавка возила за превоз деце предшколске установе „Дечја радост“

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА – ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-43/2020-4

Набавка возила за превоз деце предшколске установе „Дечја радост“

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
03. јун 2020. године

Jавна набавка мале вредности добара – набавка путничког аутомобила за потреба Дома здравља као мера популационе политике општине Бабушница

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :


ОПШТИНА БАБУШНИЦА – ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-55/2020-4

набавка путничког аутомобила за потреба Дома здравља као мера популационе политике општине Бабушница

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
28. мај 2020. године