ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Одлука о изабраним члановима Савета месних заједница општине Бабушница (28.06.2021. године)

Закључак о исправци техничке грешке у Одлуци о изабраним члановима Савета месних заједница општине Бабушница
(23.06.2021. године) 


Одлука о изабраним члановима Савета месних заједница општине Бабушица (22.06.2021. године)

Одлука о расписивању избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Бабушница

Одлука о месним заједницама на територији општине Бабушница

Пословник о раду изборне комисије за избор чланова Савета месних заједница општине Бабушница

Упутство за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Бабушница расписаних за 20.06.2021. године

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за Савете месних заједница општине Бабушница расписаних за 20.06.2021. године

ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ КАНДИДАТУРЕ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

СМЗ-1 КАНДИДАТУРА ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
СМЗ-2 ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ
СМЗ-3 СПИСАК БИРАЧА
СМЗ-4 САГЛАСНОСТ КАНДИДАТА О ОБРАДИ ПОДАТАКА
СМЗ-5 ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ

Локални регистар извора загађивача

Податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници који испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима као што је наведено у Правилнику о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Сл. гласник РС, бр. 91/2010, 10/2013 и 98/2016)  Прилог бр. 1 - Листа 2 – Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за локалне регистре извора загађивања.

За потребе регистра прикупљају се подаци о:
• загађујућим материјама које се емитују у животну средину , наведене у Прилогу бр. 2,
• загађујућим материјама које се емитују у ваздух, наведене у Прилогу бр. 3 – Списак загађујућих материја које се емитују у ваздух у завиности од делатности,
• загађујућим материјама које се емитују у воде, наведене у Прилогу бр. 4 – Списак загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од делатности

За потребе извештавања о отпаду достављају се подаци о количинама и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се производи у постројењу делатности наведених у Прилогу бр. 1 – Листа 2.

Потребно је у складу са Упутством у електронској форми попунити приложене обрасце и материјал доставити најкасније до 31. марта текуће године за податке из претходне године и то на следећи начин:

1. Један комплет образаца у папирној форми, укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране ооговорног лица, на адресу:

Општинска управа општине Бабушница
Одељење за привреду и финансије
Одсек за привреду, локални економски развој, јавне набавке и заштиту животне средине
Ул. Ратка Павловића бр. 1
18 330 Бабушница

2. Један комплет образаца електронски на е-mail адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Подаци за Локални регистар се достављају на следећим обрасцима:
- Образац бр. 1 – Општи подаци о извору загађивања
- Образац бр. 2 – емисије у ваздух
- Образац бр. 3 – емисије у воде
- Образац бр. 4 – емисије у земљиште
- Образац бр. 5 – управљање отпадом.

Контакт телефон за додатне информације: 010/385-112.