Огласна табла

ОГЛАСНА ТАБЛА

- Решење 465-4/2020-02 (25.02.2021.)
- Обавештење о почетку рада на припреми нацрта Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Бабушница (10.02.2021)
- Обавештење о почетку рада на припреми нацрта Правилника о евиденцији непокретности у јавној својини општине Бабушница (10.02.2021.)
- Обавештење о почетку рада на изради нацрта Одлуке о грађевинском земљишту (08.02.2021.)
- Обавештење о почетку рада на изради нацрта Одлуке о измени Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграда поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим општина Бабушница учествује у финансирању активности и одржавања (08.02.2021.)
- Обавештење о почетку рада на изради Одлуке о проглашењу заштићеног подручја споменик природе "Стабло лужњака у Горчинцу" (05.02.2021.)
- Рани јавни увид Гругих измена и допуна Плана генералне регулације Бабушнице по допуни Одлуке о изради Других измена и допуна Плана генералне регулације Бабушнице (05.02.2021.)
- Материјал за Друге измене и допуне Плана генералне регулације Бабушница
- Обавештење о почетку рада на изради Одлуке о објављивању општинских прописа и других аката и о издавању службеног листа "Скупштински преглед општине Бабушница" (02.02.2021)
- Обавештење о почетку рада на изради Одлуке о отварању подрачуна за обезбеђење девизних плаћања и подрачуна за пренос девизних средстава за готовинске исплате (01.02.2021.)
- Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о наградама у области културе, науке, спорта, образовања и васпитања и другим наградама и посебним наградама општине Бабушница (01.02.2021.)
- Обавештење о почетку рада на изради Одлуке о боравишној такси (27.01.2021.)
- Решење - експропријација ради изградње улица Манастирске и Михајла Пупина у Бабушници (25.01.2021.)
- Јавни позив за јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Бабушница за 2021.годину (16.11.2020. године)
- Јавни позив за избор корисника помоћи за побољшање услова интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног простора (07.07.2020. године)
- Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта:Комплекс пољопривредног газдинства у функцији етно туризма за локацију кп.бр. 2119, 2128,2129 и 2130 КО Ракита (03.07.2020. године)
- Урбанистички пројекат: Комплекс пољопривредног газдинства у функцији етно туризма за локацију кп.бр. 2119, 2128, 2129 и 2130 КО Ракита
- Јавни оглас за вршење увида у бирачки списак за изборе за народне посланике Народне скупштине Републике Србије (12.05.2020.)
- Јавни оглас за вршење увида у бирачки списак за изборе за одборнике Скупштине општине Бабушница (12.05.2020.)
- Закључак о начину пријема изборних листа за избор одборника Скупштине општине Бабушница заказаних за 26. април 2020. године (12.03.2020.)
- Јавни оглас за вршење увида у бирачки списак за изборе за народне посланике Народне скупштине Републике Србије (05.03.2020.)
- Јавни оглас за вршење увида у бирачки списак за изборе за одборнике Скупштине општине Бабушница (05.03.2020.)
- Рани јавни увид поводом израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године (02.03.2020.)
- Рани јавни увид Других измена и допуна Плана генералне регулације Бабушница (21.02.2020.)
  Материјал за Друге измене и допуне Плана генералне регулације Бабушница
- Јавни позива за учешће у израду Нацрта одлуке o измени и допуни одлуке о управљању гробљима и сахрањивању и обављању погребне делатности на територији општине Бабушница (27.12.2019.)
- Јавни позив за учешће у изради нацрта Одлуке о измени и допуни одлуке о о држању домаћих животиња на територији општине Бабушница (27.12.2019.)
-

- Јавна расправа поводом нацрта Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Бабушница (15.11.2019.)
- Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Бабушница (15.11.2019.)
- Јавна расправа поводом нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Бабушница (15.11.2019.)
- Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Бабушница (15.11.2019.)
- Јавна расправа поводом нацрта Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Бабушница (15.11.2019.)
- Нацрт Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Бабушница (15.11.2019.)
- Јавна расправа поводом нацрта предлога Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (14.11.2019.)
- Нацрт одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (14.11.2019.)
Јавни позив за учешће у изради нацрта Одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта (06.11.2019. године)
- Јавна расправа поводом нацрта Одлуке о буџету општине Бабушница за 2020. годину (15.10.2019. године)
- Обавештење о припреми нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина (22.08.2019.)
Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградња индустријског комплекса - електрана на биомасу (14.06.2019.)
- Јавни позив за учешће у изради нацрта Одлуке о изради првих измена и допуна Просторног плана општине Бабушница (27.05.2019)
- Јавни позив за доделу новчане помоћи ученицима и студентима са територије општине Бабушница (27.05.2019.)
- Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за локацију к.п. бр. 1082 КО Извор (објављено 09.05.2019. године)
- Урбанистички пројекат за локацију к.п. бр. 1082 КО Извор
- Јавни позив за учешће у изради нацрта Одлуке о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда
(објављено 08.05.2019. године)
- Јавна презентација и јавна расправа поводом Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње индустријског комплекса – електрана на биомасу
(11.04.2019. године)
Јавни позив за учешће у изради нацрта Одлуке о сахрањивању, гробљима и погребној делатности на територији општине Бабушница
(11.04.2019. године)
- Јавне консултације за План управљања заштитом животне средине за пројекат појачаног одржавања државног пута IБ реда бр. 39 деоница БАБУШНИЦА-СВОЂЕ 
- План управљања животном средином за Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу Бабушница-Свође српски енглески (23.03.2019. године)
Измена Прелиминарне листе изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Бабушница за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2019. годину (22.03.2019. године)
- Прелиминарна листа изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Бабушница за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2019. годину (објављено 15.03.2019. године)
- Урбанистички пројекат к.п.бр. 1082 Ко Извор (објављено 13.03.3019. године)
 (објављено 07.02.2019. године)
Решење 465-9/2018-02 (објављено 07.02.2019. године)
Позив на јавну расправу поводом нацрта предлога Статута општине Бабушница (објављено 19.12.2018. године)
Решење о извршењу број:325-13/2018-02 од 29.11.2018. године (објављено 13.12.2018. године)