Телефонски именик

ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК

Бензинска пумпа ЈУГОПЕТРОЛ
010 386 666

Библиотека
010 383 144

Центар за социјални рад
010 385 260

Црвени крст
010 383 045

Дирекција за грађ. земљиште и ком. развој општине Бабушница
010 385 116

Дом културе
010 385 154

Дом здравља
010 385 013

Дунав осигурање, филијала Бабушница
010 385 003

Електродистрибуција
010 385 057

Гимназија „Вук Караџић“ у Бабушници

010 385 026

ЈКП „Комуналац“

010 385 364

Ловачко друштво „Зец“

010 383 353

Национална служба за запошљавање

010 385 181

Аутобуска станица – Ниш експрес

010 385 017

Основна школа у Бабушници

010 385 021

Основна школа у Љуберађи

010 80 120

Основна школа у Стрелцу

010 687 665

Основна школа у Великом Боњинцу

010 26 81 028

Основна школа у Звонцу

010 87 454

Полицијска станица Бабушница

010 385 016

Пореска Управа

010 385 029

Пошта у Бабушници

010 385 190

Пошта у Љуберађи

010 80 333

Пошта у Стрелцу

010 387 611

Пошта у Великом Боњинцу

010 26 81 201

Пошта у Звонцу

010 87 511

Предшколска установа „Дечја радост“

010 385 202

Радио Бабушница

010 385 888

Служба за катастар непокретности

010 385 228

Шумска дирекција

010 385 321

Техничка школа у Бабушници

010 385 999

Технички преглед Спасић

010 386 123

Телеком

010 386 000

Управа за трезор, Експозитура Бабушница

010 385 445

Ветеринарска станица

010 385 033

Завод за пензијско осигурање

010 385 206

Завод за здравствено осигурање 

010 385 055