Јавна предузећа

Јавно комунално предузеће "Комуналац" Бабушница


Адреса: Ж.Н. Брке 44б
Датум оснивања: 02.12.1998 

тел. 010/386-737

       010/385-364

Web: www.jkpkomunalac.com

 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2023.
Друге измене и допуне
Прве измене и допуне
Програм пословања за 2023. годинуРЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

2023.
Извештај о степену услађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2023. до 30.09.2023. године
Извештај о степену услађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2023. до 30.06.2023. године
Извештај о степену услађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2023. до 31.03.2023. године

2022.
Извештај о степену услађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године