ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Одлука о изабраним члановима Савета месних заједница општине Бабушница (28.06.2021. године)

Закључак о исправци техничке грешке у Одлуци о изабраним члановима Савета месних заједница општине Бабушница
(23.06.2021. године) 


Одлука о изабраним члановима Савета месних заједница општине Бабушица (22.06.2021. године)

Одлука о расписивању избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Бабушница

Одлука о месним заједницама на територији општине Бабушница

Пословник о раду изборне комисије за избор чланова Савета месних заједница општине Бабушница

Упутство за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Бабушница расписаних за 20.06.2021. године

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за Савете месних заједница општине Бабушница расписаних за 20.06.2021. године

ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ КАНДИДАТУРЕ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

СМЗ-1 КАНДИДАТУРА ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
СМЗ-2 ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ
СМЗ-3 СПИСАК БИРАЧА
СМЗ-4 САГЛАСНОСТ КАНДИДАТА О ОБРАДИ ПОДАТАКА
СМЗ-5 ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ