ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Позив за учешће на јавну дискусијa поводом дефинисања специфичних области које ће бити тема јавног конкурса и верификације дефинисаних приоритета кроз партиципативно доношење одлука, у консултацији са ОЦД, а засновано на приоритетима дефинисаним у важећим локалним стратешким документима (25.04.2024.)
- Пријавни формулар

Јавни позив за учешће у јавној расправи поводом нацрта Одлуке о изради Плана детаљне регулације соларне електране "АЦТ солар Д Бабушница"
(27.03.2024.)
- Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације соларне електране "АЦТ солар Д Бабушница" у КО Горње Крњино

Јавни позив за учешће у јавној расправи поводом нацрта Одлуке о изради Плана детаљне регулације соларне електране "Кукла" 
(27.03.2024.)
- Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације соларне електране "Кукла" у КО Пресека и КО Студена

Јавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту Програма енергетске ефикасности општине Бабушница за период од 2023. до 2025. године
(06.10.2023.)
- Програм јавне расправе
- Нацрт Програма енергетске ефикасности општине Бабушница за период од 2023. до 2025. године

Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту стратегије развоја урбаног подручја града Пирота и општина Бабушница, Димитровград и Бела Паланка
(29.09.2023)
- Образац за достављање примедби, предлога и сугестија
- Нацрт Стратегије развоја урбаног подручја

Јавна расправа поводом нацрта Одлуке о изради Трећих измена и допуна Плана генералне регулације Бабушнице
(27.06.2023.)
- Нацрт Одлуке о изради Трећих измена и допуна Плана генералне регулације Бабушнице
- Површине јавне намене

Обавештење о изради нацрта одлуке о изради Трећих измена и допуна Плана генералне регулације Бабушница
(28.04.2023.)

Обавештење за јавност - Израда Нацрта одлуке о слави општине Бабушница
 (11.04.2023.)

Јавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Бабушница за период 2023.-2028. године са Акционим планом за њено спровођење
(21.03.2023.)
- Извештај о спроведеној јавној расправи на Нацрт Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Бабушница за период 2023.-2028. године са Акционим планом за њено спровођење (06.04.2023.)
- Програм спровођења јавне расправе о Нацрту Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Бабушница за период 2023.-2028. године са Акционим планом за њено спровођење (21.03.2023.)
- Нацрт- Стратегија безбедности саобраћаја на путевима општине Бабушница за период 2023.-2028. године
- Нацрт- Акциони план за реализацију Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Бабушница за период 2023.-2028. године

Јавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту одлуке о изради плана детаљне регулације, реконструкције и изградње државног пута IIА број 223, деонице Звонце - Поганово на територији општине Бабушница
(20.02.2023.) 
- Извештај о спроведеној јавној расправи (07.03.2023)
- Програм спровођења јавне расправе о Нацрту одлуке о изради плана детаљне регулације, реконструкције и изградње државног пута IIА број 223, деонице Звонце - Поганово на територији општине Бабушница (20.02.2023.)

Јавна расправа поводом Нацрта Одлуке о изменама и допунама Статута општине Бабушница
(01.12.2022.)
- Нацрт Одлука о изменама и допунама Статута општине Бабушница 

Јавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту Плана управљања отпадом општине Бабушница за период 2022. до 2030. године
 (02.11.2022.)
Извештај о спроведеној јавној расправи на Нацрт плана управљања отпадом општине Бабушница за период 2022. до 2030. године (23.11.2022.)
- Програм спровођења јавне расправе о Нацрту Плана управљања отпадом општине Бабушница за период 2022. до 2030. године
- Нацрт Плана управљања отпадом општине Бабушница за период 2022. - 2030. године

- Јавна расправа поводом Нацрта Одлуке о буџету општине Бабушница за 2023. годину (19.09.2022. године)
- Нацрт Одлуке о буџету општине Бабушница за 2023. годину

- Јавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту Плана развоја општине Бабушница за период од 2022 до 2029 године (01.08.2022.)
- Програм спровођења јавне расправе
- Нацрт Плана развоја општине Бабушница 2022-2029

- Јавна расправа поводом нацрта Стратегије за унапређење предшколског васпитања општине Бабушница за период од 2021. до 2026. године (18.05.2022.)
- Стратегија унапређивања предшколског васпитања и образовања општине Бабушница за период 2021.-2026. године

Јавна расправа поводом нацрта Локалног акционог плана за родну равноправност у општини Бабушница за период 2021. - 2024. годину
 (03.06.2021)
- Обавештење о одлагању јавне расправе (17.06.2021.)

Јавна расправа поводом нацрта Одлуке о изради Првих измена и допуна Просторног плана општине Бабушница 2010-2025 (09.03.2021.)
- Нацрт Одлуке о изради Првих измена и допуна Просторног плана општине Бабушница

Јавна расправа поводом нацрта Одлуке о проглашењу подручја споменик природе "Стабло лужњака у Горчинцу"Јавна расправа поводом нацрта Одлуке о проглашењу подручја споменик природе "Стабло лужњака у Горчинцу"
(05.03.2021.)
- Обавештење о продужењу јавног увида
- Нацрт Одлуке о проглашењу подручја споменик природе "Стабло лужњака у Горчинцу"

Јавна расправа поводом нацрта Одлуке о боравишној такси
(23.02.2021.)

- Нацрт Одлуке о боравишној такси

Јавна расправа поводом Нацрта Одлуке о измени Одлуке о локалним административним таксама и накнадама које својом делатношћу остварује Општинска управа општине Бабушница
("Скупштински преглед општине Бабушница", број 17/13 и 20/2015) (11.12.2020. године)

- Нацрт Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама и накнадама које својом делатношћу остварује Општинска управа општине Бабушница