ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Јавна расправа поводом нацрта Локалног акционог плана за родну равноправност у општини Бабушница за период 2021. - 2024. годину (03.06.2021)
- Обавештење о одлагању јавне расправе (17.06.2021.)

Јавна расправа поводом нацрта Одлуке о изради Првих измена и допуна Просторног плана општине Бабушница 2010-2025 (09.03.2021.)
- Нацрт Одлуке о изради Првих измена и допуна Просторног плана општине Бабушница

Јавна расправа поводом нацрта Одлуке о проглашењу подручја споменик природе "Стабло лужњака у Горчинцу"Јавна расправа поводом нацрта Одлуке о проглашењу подручја споменик природе "Стабло лужњака у Горчинцу"
(05.03.2021.)
- Обавештење о продужењу јавног увида
- Нацрт Одлуке о проглашењу подручја споменик природе "Стабло лужњака у Горчинцу"

Јавна расправа поводом нацрта Одлуке о боравишној такси
(23.02.2021.)

- Нацрт Одлуке о боравишној такси

Јавна расправа поводом Нацрта Одлуке о измени Одлуке о локалним административним таксама и накнадама које својом делатношћу остварује Општинска управа општине Бабушница
("Скупштински преглед општине Бабушница", број 17/13 и 20/2015) (11.12.2020. године)

- Нацрт Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама и накнадама које својом делатношћу остварује Општинска управа општине Бабушница