Архива документи

 


- Правилник о организацији послова и систематизацији радних места у општинској управи и општинском правобранилаштву општине Бабушница (26.08.2022.)
- Правилник о измени и допуни Правилника о организацији послова и систематизацији радних места у општинској управи и општинском правобранилаштву општине Бабушница (23.12.2022)
- Правилник о измени и допуни Правилника о организацији послова и систематизацији радних места у општинској управи и општинском правобранилаштву општине Бабушница
(23.11.2022.)
- РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

-
Правилник о организацији послова и систематизацији радних места у општинској управи и општинском правобранилаштву општине Бабушница (23.11.2021.)
-
Одлука о организацији општинске управе општине Бабушница 15.10.2021.
- ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

-
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

- Правилник о организацији послова и систематизацији радних места у органима и службама општине Бабушница
- пречишћен текст 04.03.2021
- Правилник о организацији послова и систематизацији радних места у органима и службама општине Бабушница 25.12.2018.
- Правилник о измени Правилника о организацији послова и систематизацији радних места у органима и службама општине Бабушница 25.09.2020.
- Правилник о измени Правилника о организацији послова и систематизацији радних места у органима и службама општине Бабушница 13.12.2019
- Правилник о измени Правилника о организацији послова и систематизацији радних места у органима и службама општине Бабушница 17.06.219.
Одлука о организацији општинске управе општине Бабушница 18.09.2019.

- Конкурси и огласи преузмите
- ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА од 29.12.2015.
-ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ  КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА од 18.12.2017.

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
- Статут општине Бабушница
Пословник скупштине општине Бабушница
Одлука о организацији општинске управе општине Бабушница од 15.11.2018. године
Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Бабушница за 2014. годину
- Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Бабушница
- Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Бабушница за 2015. годину
- Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Бабушница
- Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Бабушница
- Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Бабушница
- Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Бабушница