Обједињена процедура

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

Преглед најчешћих грешака подносилаца захтева у обједињеној процедури
Корисничко упутство и презентација за администраторе организација
Упутство за плаћање такси
Висина такси за издавање услова за пројектовање и прикључење ималаца јавних овлашћења којима је општина Бабушница поверила овлашћење
Тарифа локалне административне таксе и висине накнаде коју својом делатношћу остварује Општинска управа општине Бабушница у области урбанизма и грађевинарства
Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу
Изјава о завршетку израде темеља
Захтев за издавање информације о локацији
Упутства за коришћење портала за електронско подношење захтева за грађење


РЕГИСТАР ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА
Регистар обједињених процедура 2024
Регистар обједињених процедура 2023
Регистар обједињених процедура 2022
Регистар обједињених процедура 2021
Регистар обједињених процедура 2020 
Регистар обједињених процедура 2019
Регистар обједињених процедура 2018
Регистар обједињених процедура 2017
Регистар обједињених процедура 2016
Регистар обједињених процедура 2015