Обједињена процедура

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

Преглед најчешћих грешака подносилаца захтева у обједињеној процедури
Корисничко упутство и презентација за администраторе организација
Упутство за плаћање такси
Висина такси за издавање услова за пројектовање и прикључење ималаца јавних овлашћења којима је општина Бабушница поверила овлашћење
Тарифа локалне административне таксе и висине накнаде коју својом делатношћу остварује Општинска управа општине Бабушница у области урбанизма и грађевинарства

Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу
Изјава о завршетку израде темеља
Упутства за коришћење портала за електронско подношење захтева за грађење


РЕГИСТАР ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА
Регистар обједињених процедура 2021
Регистар обједињених процедура 2020 
Регистар обједињених процедура 2019 

АРХИВА