Конкурси и oгласи

КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

- Изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибављање и обраду личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, односно изјаву да ће странка у поступку сама прибавити податке неопходне у поступку одлучивања

 

2024

Позив за учешће на јавну дискусијa поводом дефинисања специфичних области које ће бити тема јавног конкурса и верификације дефинисаних приоритета кроз партиципативно доношење одлука, у консултацији са ОЦД, а засновано на приоритетима дефинисаним у важећим локалним стратешким документима (25.04.2024.)
- Пријавни формулар

Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијског садржаја у области јавног информисања у 2024. години
(28.02.2024.)
- Решење о расподели средстава (25.04.2024.)
- Записник о раду Комисије са предлогом пројеката (19.04.2024.)
- Ранг листа пројеката по основу броја добијених бодова
- Решење о именовању чланова Комисије за оцену пројеката
- Решење о разрешењу чланова Комисије за оцену пројеката
- Решење о именовању чланова Комисије за оцену пројеката
- Биографије пријављених кандидата
- Ранг листа пријављених кандидата за чланове Комисије
- Образац 1- Пријава

- Образац 1а - Ревидирана пријава
- Образац 2 - Наративни и финансијски извештај
- Образац 3 - Образац за пријаву за члана комисије
- Образац 4 - Бодовна листа за оцену пројекта производње медијских садржаја

- Образац 6 - Изјава о објављивању/емитовању произведеног медијског садржаја
- Образац 7 - Изјава о реализовању планираних активности
- Табела - Буџет пројекта

Јавни позив за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бабушница за 2024. годину (30.01.2024.)
- Образац 2
- Образац 1

Јавни оглас о спровођењу поступка трећег јавног надметања за давање у закуп непокретности - пословних простора у јавној својини општине Бабушница
(26.01.2023)


Јавни позив за доделу Светосавске награде за 2023. годину, за постигнуте изузетне резултате, унапређење образовно-васпитне праксе и развој научних и уметничких достигнућа у области образовања и васпитања у општини Бабушница (05.01.2024.)

 
АРХИВА