Конкурси и oгласи

КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

 

2021


Јавни позив за реализацију мере стручне праксе у 2021. години (24.07.2021.)
- Захтев за учешће у мери стручне праксе АПЗ суфинансирање Бабушница - 2021

Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2021. години на подручју општине Бабушница (15.07.2021.)
- Захтев за бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2021. годину - АПЗ општине Бабушница
- Несубвенционисане делатности 
- Несубвенционисане делатности - самозапошљавање особа са инвалидитетом
- Несубвенциониане делатности - самозапошљавање припадника ромске националности

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незаполсене особе са инвалидитетом у 2021. години (15.07.2021.)
- Пријава за спровођење јавног рада  - АПЗ суфинансирање Бабушница - 2021

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Бабушница (13.07.2021.)
- Појашњење прихватљиве јединичне цене за меру 1

Јавни позив за награђивање ученика за постигнуте резултате на такмичењима у школској 2020/21. години и награђивање "Ученика генерације"
(23.06.2021.)

Јавни позив за доделу средстава за финансирање посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Бабушница у 2021. години 
(23.06.2021.)
- Решења о додели новчаних средстава (13.07.2021.)
- Апликациони формулар

Конкурс о додели подстицајних средстава у циљу реализације мера и инвестиција у оквиру програма подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница за 2021. годину (01.06.2021. године)

- Закључак о остваривању подстицајних средстава за меру: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Закључак о остваривању подстицајних средстава за меру: Органска производња

Јавни позив за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењивање крава и јуница за 2021. годину)
(01.06.2021. године)

Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп пословног простора укупне површине 207,14 м2 на платоу "Купалишног комплекса" у Бабушници, улица Стевана Синђелића бб, за купалишну сезону 2021
(21.05.2021)
- Одлука о избору најповољније понуде (11.06.2021.)


Конкурс за пријем 1 (једног) радника на неодређено време на пословима самостални финансијско рачуноводствени сарадник (13.05.2021.)

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање нових публикација завичајних стваралаца у области белетристике (проза, поезија, драма), фолклористике, хронике села и историографике
(16.04.2021)

Јавни позив за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години (27.03.2021. године)
- Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену предлога пројеката (22.04.2021.)
- Решење о расписивању јавног позива
- Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години (24.05.2021.)

Јавни позив за доделу новчане помоћу ученицима и студентима са територије општине Бабушница за период јануар-јун 2021. године (16.03.2021.)

Исправка текста Јавног конкурса за доделу средстава из буџета општине Бабушница за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање/суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса које реализују удружења за 2021. годину (23.02.2021.)
- Решења о додели новчаних средстава (06.04.2021.)
- Обавештење (06.04.2021.)
- Записник о евалуацији предлога пројеката (17.03.2021.)
- Основни и допунски критеријуми за бодовање предлога пројекта (17.03.2021.)
- Конкурсна документација

Јавни позив за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бабушница за 2021. годину (23.02.2021.)
- Исправка решења о измени текста Јавног позива(05.03.2021.)
- Решење о измени текста Јавног позива (04.03.2021.)
- Образац 1 и 2

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница у општини Бабушница у 2021. години (18.02.2021.)
- Обрасци за пријаву


Јавни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у Општинској управи општине Бабушница на неодређено време (27.01.2021.)
- Образац изјаве

Јавни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у Општинској управи општине Бабушница на неодређено време (27.01.2021.)
- Образац изјаве

Јавни позив за подношење пријава за утврђивање процене оштећења на објектима и покретним стварима на територији општине Бабушница услед елементарне непогоде поплаве у јануару месецу 2021. године (13.01.2021.)
- Решење о додели државне помоћи


2020
Јавни позив за дoделу Светосавске награде (23.12.2020.године)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА (23.12.2020. године)

Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Бабушница (18.11.2020.године)

Јавни позив за доделу награда најбољим студентима и студенткињама са територије општине Бабушница за школску 2020/2021 годину (17.11.2020. године)
- Решење о образовању комисије

Јавни позив за јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Бабушница за 2021.годину
(16.11.2020. године)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2020. ГОДИНУ
(30.10.2020. године)
Записник о евалуацији предлога пројеката (30.11.2020.)
Основни и допунски критеријуми за бодовање предлога пројеката (30.11.2020.)
- Конкурсна документација
- Одлука о приоритетним областима од јавног интереса општине Бабушница за 2020. годину у којима ће се подстицати пројекти од јавног интереса које реализују удружења (30.10.2020.)

Јавни позив за учешће на конкурсу за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређења својства зграда на територији општине Бабушница
(13.10.2020. године)Јавни позив за доделу награда најбољим литерарним и ликовним радовима на тему "Шта бих волео/ла да моја Бабушница има?" у 2020.години (25.09.2020.године)
- Решење о расписивању
- Решење о образовању комисије за утврђивање предлога

 Други јавни позив за доделу новчане помоћи у 2020.години ученицима и студентима са територије општине Бабушница (16.09.2020.године)
- Решење о расписивању

Јавни конкурс финансирање или суфинансирање посебних програма  из области спорта на територији општине Бабушница у 2020. години (15.09.2020.године)
- Образац финансијског буџета 
- Образац предлога програма за учешће на јавном конкурсу

Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализацију програма/пројекта у 2020.години (02.09.2020.године)
- Решење о образовању комисије 
Решење о покретању поступка 
- Обавештење 
- Пријава на конкурс 

Јавни позив за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (07.07.2020. године)


Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта:Комплекс пољопривредног газдинства у функцији етно туризма за локацију кп.бр. 2119, 2128,2129 и 2130 КО Ракита (03.07.2020. године)

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање посебних програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2020. години
(26.06.2020.)
- Образац предлога програма за учешће на јавном конкурсу
- Образац финансијког буџета

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2020.години 
(15.06.2020.)
-Захтев за учешће у програму стручна пракса - ЛАПЗ општине БабушницаЗахтев за учешће у програму стручна пракса - ЛАПЗ општине Бабушница

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе особе са инвалидитетом у 2020.години (15.06.2020.)
-Пријава за спровођење јавног рада - ЛАПЗ Бабушница - 2020

Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп пословног простора укупне површине 191.14м2 на платоу „Купалишног комплекса“ у Бабушници, улица Стевана Синђелића бб, на период од три ( 3 ) године односно за купалишну сезону 2020. , 2021. и 2022 (11.06.2020.)
- Одлука о избору закупца (03.07.2020.)

Јавни позив за доделу новчане помоћи у 2020. години ученицима и студентима са територије општине Бабушница (10.02.2020.)

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма из области спорта на територији општине Бабушница у 2020. години
(24.01.2020.)
- Образац предлога програма за учешће на јавном конкурсу
- Образац финансијког буџета

Јавни конкурс за попуњавање радног места интерни ревизор на неодређено време
(16.01.2020.)

Изјава о прикупљању податакаАРХИВА