Литература

Хидрографија Љуберађе и њено коришћење
Сува Планина подарила је Љуберађи многобројне изворе и врела у у Комаричком левку. Водена снага реке Лужнице и врела првобитно су коришћена за воденице ваљавице, а доцније за стругаре, вуновлачаре, мале електричне централе и црепане. Старе воденице су отишле у заборав. Данас не постоји ни једна воденица... Изграђено је водоводно постројење Љуберађа-Ниш са 5 каптажних грађевина затвореног типа...