Буџет


ОДЛУКЕ И РЕБАЛАНСИ БУЏЕТА

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ
ЗАВРШНИ РАЧУН
ИЗВЕШТАЈИ О РЕВИЗИЈИ


Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2024. годину
Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2023. годину

Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2022. годину
Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2021. годину
Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2020. годину 
Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2019. годину 


ОДЛУКЕ И РЕБАЛАНСИ БУЏЕТА

2024.
1. Први ребаланс
Одлука о буџету општине Бабушница за 2024. годину

Упутство за припрему буџета за 2024. годину

2023.
3. Трећи ребаланс
2. Други ребаланс
1. Први ребаланс
Одлука о буџету општине Бабушница за 2023. годину
Нацрт Одлуке о буџету општине Бабушница за 2023. годину
Упутство за припрему буџета за 2023. годину

2022.
4. Четврти ребаланс
3. Трећи ребаланс
2. Други ребаланс
1. Први ребаланс
Одлука о буџету општине Бабушница за 2022. годину
Нацрт Одлуке о буџету општине Бабушница за 2022. годину
Упутство за припрему буџета за 2022. годину
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Бабушница за 2022. годину

2021
4. Четврти ребаланс
3. Трећи ребаланс
2. Други ребаланс
1. Први ребаланс
Одлука о буџету општине Бабушница за 2021. годину
Нацрт Одлуке о буџету општине Бабушница за 2021. годину
Обрасци уз Упутство за припрему буџета за 2021. годину
Упутство за припрему буџета за 2021. годину

2020
2. Други ребаланс
1. Први ребаланс
Одлука о буџету општине Бабушница за 2020. годину
Нацрт Одлуке о буџету општине Бабушница за 2020. годину
Обрасци уз Упутсво за припрему буџета за 2020. годину

2019. 
2. Други ребаланс
1. Први ребаланс
Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Бабушница за 2019. годину
Одлука о буџету општине Бабушница за 2019. годину

2018.
Одлука о буџету општине Бабушница за 2018. годину
2. Други ребаланс буџета
1. Први ребаланс буџета


2017.
2. Други ребаланс буџета
1. Први ребаланс Буџета
Одлука о буџету општине Бабушница за 2017. годину


2016.
3. Ребаланс Буџета
2. Ребаланс Буџета
1. Ребаланс Буџета
Одлука о буџету општине Бабушница за 2016. годину
Нацрт одлуке о буџету општине Бабушница за 2016. годину

2015.
4. Ребаланс Буџета
3. Ребаланс Буџета

2. Ребаланс Буџета
1. ребаланс Буџета
Одлука о буџету општине Бабушница за 2015. годину

2014.
5. ребаланс Буџета
4. ребаланс Буџета
3. ребаланс Буџета
2. ребаланс Буџета
1. ребаланс Буџета
Одлука о Буџету општине Бабушница за 2014. годину

2013.
2. ребаланс Буџета
1. ребаланс Буџета
Одлука о Буџету општине Бабушница за 2013. годинуЗАВРШНИ РАЧУН

Одлука о завршном рачуну буџета општине Бабушница за 2023. годину
Одлука о завршном рачуну буџета општине Бабушница за 2022. годину

Одлука о завршном рачуну буџета општине Бабушница за 2021. годину
Одлука о завршном рачуну буџета општине Бабушница за 2020. годину
Одлука о завршном рачуну буџета општине Бабушница за 2019. годину
Одлука о завршном рачуну буџета општине Бабушница за 2018. годину
Одлука о завршном рачуну буџета општине Бабушница за 2017. годину
Одлука о завршном рачуну буџета општине Бабушница за 2016. годину
Одлука о завршном рачуну општине Бабушница за 2015. годину са образложењем
 
 
ИЗВЕШТАЈИ О РЕВИЗИЈИ

Извештај независног ревизора о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине Бабушница за годину завршену 31. децембра 2023. године
Извештај независног ревизора о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине Бабушница за годину завршену 31. децембра 2022. године

Извештај независног ревизора о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине Бабушница за годину завршену 31. децембра 2021. године
Извештај независног ревизора о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине Бабушница за годину завршену 31. децембра 2020. године
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2019. годину
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2018. годину
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2017. годину
Извештај независног ревизора о ревизији завршног рачуна за 2016. годину
Извештај независног ревизора о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета за 2015. годину