Буџет


ОДЛУКЕ И РЕБАЛАНСИ БУЏЕТА

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
ЗАВРШНИ РАЧУН
ИЗВЕШТАЈИ О РЕВИЗИЈИ


Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2021. годину
Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2020. годину 
Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2019. годину 


ОДЛУКЕ И РЕБАЛАНСИ БУЏЕТА

202.
Упутство за припрему буџета за 2022. годину
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Бабушница за 2022. годину

2021
2. Други ребаланс
1. Први ребаланс
Одлука о буџету општине Бабушница за 2021. годину
Нацрт Одлуке о буџету општине Бабушница за 2021. годину
Обрасци уз Упутство за припрему буџета за 2021. годину
Упутство за припрему буџета за 2021. годину

2020
2. Други ребаланс
1. Први ребаланс
Одлука о буџету општине Бабушница за 2020. годину
Нацрт Одлуке о буџету општине Бабушница за 2020. годину
Обрасци уз Упутсво за припрему буџета за 2020. годину

2019. 
2. Други ребаланс
1. Први ребаланс
Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Бабушница за 2019. годину
Одлука о буџету општине Бабушница за 2019. годину

2018.
Одлука о буџету општине Бабушница за 2018. годину
2. Други ребаланс буџета
1. Први ребаланс буџета


2017.
2. Други ребаланс буџета
1. Први ребаланс Буџета
Одлука о буџету општине Бабушница за 2017. годину


2016.
3. Ребаланс Буџета
2. Ребаланс Буџета
1. Ребаланс Буџета
Одлука о буџету општине Бабушница за 2016. годину
Нацрт одлуке о буџету општине Бабушница за 2016. годину

2015.
4. Ребаланс Буџета
3. Ребаланс Буџета

2. Ребаланс Буџета
1. ребаланс Буџета
Одлука о буџету општине Бабушница за 2015. годину

2014.
5. ребаланс Буџета
4. ребаланс Буџета
3. ребаланс Буџета
2. ребаланс Буџета
1. ребаланс Буџета
Одлука о Буџету општине Бабушница за 2014. годину

2013.
2. ребаланс Буџета
1. ребаланс Буџета
Одлука о Буџету општине Бабушница за 2013. годину

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
2020.
Извештај о извршењу буџета општине Бабушница за период 01.01.2020-30.06.2020.године
2019.
Извештај о извршењу буџета општине Бабушница за период 01.01.2019-30.06.2019. године
2018.
Извештај о извршењу буџета општине Бабушница за период 01.01.2018-30.06.2018. године
2017.
Извештај о извршењу буџета општине Бабушница за период 01.01.2017.-30.09.2017. године
Извештај о извршењу Буџета општине Бабушница за период 01.01.2017.-30.06.2017. године
2016.
Деветомесечни извештај о пословању општине Бабушница за период јануар-септембар 2016. године
Шестомесечни извештај о пословању општине Бабушница за период јануар-јун  2016. године
2014.
Извештај о извршењу Одлуке о Буџету општине Бабушница за период јануар-септембар 2014. године
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Бабушница за период јануар-јун 2014. године

 
 
 
ИЗВЕШТАЈИ О РЕВИЗИЈИ
Извештај независног ревизора о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине Бабушница за годину завршену 31. децембра 2020. године
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2019. годину
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2018. годину
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2017. годину
Извештај независног ревизора о ревизији завршног рачуна за 2016. годину
Извештај независног ревизора о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета за 2015. годину