Одбор за пољопривреду и развој села

Одбор за пољопривреду и развој села

Одбор за пољопривреду и развој села разматра питања из области развоја и планирања, усмеравања и подстицања развоја пољопривреде и уређења сеоских подручја и развоја села, шумарства и водопривреде, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

Чланови одбора:
1. Дејан Адамовић из Бабушнице,
2. Горан Цолић из Д. Крњина,
3. Мишел Антић из Извора
4. Тамара Стаменковић из Драгинца,
5. Небојша Алексић из Стрелца.