Обавештење o измени и продужењу рока Јавног позива за реализацију програма стручне праксе у 2019. години

Разлог за измену и продужење рока Јавног позива: Измена Јавног позива за реализацију програма стручне праксе за 2019. годину у делу намене и дужине трајања Јавног позива. Након спроведеног Јавног позива за реализацију програма стручне праксе у 2019. години и разматрања Захтева од стране Комисије утврђено је да нису утрошена планирана средства по Јавном позиву. Неутрошена средства намењена су послодавцима за ангажовање незапослених лица са средњим образовањем и најмање четворогодишњим високим образовањем која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.

Нови рок Јавног позива је 16.08.2019. године.

08. август 2019. године