ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЦЕНИ СТАЊА Е-УПРАВЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

Поштовани грађани,

Програм подршке Владе Швајцарске развоју локалних самоуправа кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености - Swiss PRO започео је израду процене и анализе тренутног стања електронске управе (е–Управе) на локалном нивоу, а резултати овог истраживања ће дати значајан допринос побољшању ефикасности, одговорности и транспарентности рада локалне самоуправе, као и унапређењу квалитета услуга за грађане и пословни сектор. Истраживање има стратешки значај на нивоу Републике Србије и подржава га Владина канцеларија за информационе технологије и електронску управу.
Процена и анализа стања е-Управе и капацитета ЈЛС за њену примену спровешће се на републичком узорку од 60 јединица локалне самоуправе (ЈЛС). Једна од њих је и општина Бабушница.
Молимо Вас да узмете активно учешће у истраживању и попуните онлине упитнике. Рок за попуњавање упитника је 10. децембар 2018. године.

Упитник за грађане о коришћењу информационих технологија и електронских услуга: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnw8wffZVeEBKtb4n4bpDbRcNVd62e5USnvGzLkpueaVogYw/viewform

Упитник за пословни сектор о коришћењу информационих технологија и електронских услуга:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI3x4pF1FU_ENYnGOhGAlKjNwVdbuyvEhU7XC_ldRFmcuAzQ/viewform

Општинска управа општине Бабушница
20. новембар 2018. године