Закључак о формирању још једног пункта за вакцинацију становништва ради спречавања ширења вируса Ковид-19

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 87/2018) и члана 15. Статута Општине Бабушница („Скупштински преглед Општине Бабушница“ бр. 4/2019 и 7/2019 - исправка),

Општински штаб за ванредне ситуације општине Бабушница је на седници од 14.05.2021. године разматрао тренутну епидемиолошку ситуацију у општини Бабушница изазвану вирусом Ковид-19, као и спровођење поступка имунизације становништва и на основу дискусује донео следећи

                                                                     ЗАКЉУЧАК
18.мај.2021.године