Обавештење за студенте са пребивалиштем на територији општине Бабушница

Обавештавају се сви студенти са пребивалиштем на територији општине Бабушница да је општина Бабушница Одлуком о буџету обезбедила средства за исплату стипендија и једнократних помоћи студентима.

            Имајући у виду чињеницу да је општина Бабушница у 2021. години први пут увела стипендирање ученика, као вид помоћи талентованим ученицима са територије општине Бабушница, у току је јавни позив за подношење пријава за остваривање права на стипендију.

            Поред тога, новим Правилником о стипендирању и другим врстама помоћи студентима и ученицима са територије општине Бабушница, као вид помоћи студентима, уведено је стипендирање студената дефицитарних занимања од прве до завршне године свих нивоа студија, без обзира на просек оцена. Јавни позив за стипендирање студената дефицитарних занимања биће расписан у новембру месецу.

Како је студентима за 2021. годину исплаћена новчана помоћ, а  у истој години није могуће извршити две исплате по истом основу, јавни позив за доделу помоћи студентима биће расписан у јануару месецу 2022.године.

            Ближи услови за остваривање права на стипендију и једнократну помоћ, као и поступак остваривања, прописани су Правилником о стипендирању и другим врстама помоћи студентима и ученицима са територије општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број  39/21).

Текст обавештења можете преузети овде.

04.новембар.2021. године