Јавни оглас за вршење увида у бирачки списак

На основу члана 14. , 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник Р Србије“ број 104/09 и 99/11), тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл.гласник Р Србије“ број 15/12, 88/18, 67/20, 40/21, 90/21 и 16/22) и Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији („Сл. гласник Р Србије“ број 95/23) Општинска управа општине Бабушница објављује

Ј А В Н И ОГ Л А С
ЗА ВРШЕЊЕ УВИДА У БИРАЧКИ СПИСАК

02. новембар 2023. године