Пријављивање за гласање ван бирачког места

ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ОБАВЕШТЕЊЕ

Бирач који није у могућности да гласа на бирачком месту услед тешке болести, старости или инвалидитета може да гласа ван бирачког места, а на подручју које обухвата бирачко место, ако о томе обавести локалну изборну комисију најраније 72 часа пре дана гласања а најкасније до 11.00 часова на дан гласања, односно бирачки одбор на дан гласања, најкасније до 11.00 часова.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА ВРШИЋЕ СЕ НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА

010/383-025

ИЛИ НА ПОРТИРНИЦИ ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА УЛ. РАТКА ПАВЛОВИЋА БР.1

14. децембар 2023. године