ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У 2018. ГОДИНИ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл.Гласник РС“број 129/2007, 83/2014 – други закон и 101/2016 – други закон), члана 28. 32 и 44.Закона о црквама и верским заједницама („Сл. Гласник РС“, број 36/2006), Одлуке о буџету општине Бабушница за 2018. годину број 40-7/2017-021, Председник општине расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У 2018. ГОДИНИ

На основу Одлуке о буџету за 2018. годину из буџета општине Бабушница  укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката/програма цркава и верских заједница је 400.000,00 динара. Максималан износ који се може доделити по једном пројекту је 200.000,00 динара.

Текст текст конкурса и конкурсне докуменатције можете преузети овде.
26.04.2018. године