ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

На основу члана 56. става 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 –др закон и 47/2018),члана 95, l02. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС", број 21/2016), члана 11, 12, 13, 14 и 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 95/2016),члана 81. Статута Општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 3/08, 5/08, 5/13 и 13/13), члана 3. Одлуке о Општинском већу општине Бабушница(„Скупштински преглед општине Бабушница“ број4/08 и 2/14), члана 8. Пословника Општинског већа општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број7/10)и Правилника о организацији и систематизацији радних места у органима и службама општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 28/16),

Oпштинско веће Општине Бабушница на седници од 05.09.2018.године

РАСПИСУЈЕ
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
на пет година

Текст целог конкурса можете преузети овде.
12.09.2018. године