ЈАВНИ ПОЗИВ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА И ИНВЕСТИЦИЈА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу чланова 44. и 46. Закона о локалној самоуправи и чланова ( Сл. Гласник РС, број: 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и чланова 60. и 63. Статута општине Бабушница ( Скупштински преглед општине Бабушница, број: 3/2008, 5/2008, 5/2013, 13/2013 и 7/2019), а у складу са Одлуком Скупштине општине Бабушница, број: 320-5/2019-2 од 23.05.2019. године и Правилником о условима и начину остваривања права на мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница за 2019. годину, који је донело Општинско веће општине Бабушница, број: 320-24/2019-3 од 17.06.2019. године, Општинско веће општине Бабушница расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА И ИНВЕСТИЦИЈА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

Текст целог јавног позива можете преузети овде.
24. јун 2019. године